Računalništvo mesec

POS sistemi in spletni razvoj

Turistični boni

V verziji programa pos.mesec.biz 2021.07.31 ali več je vgrajena povezava do spletnega servisa “turistični boni”
Pomembno:
Na računu kjer imamo vrsto plačila TBO turistični bon se ne sme deliti plačilo. Npr. če je  razpoložljovost bona manjša od vrednosti računa, je potrebno narediti dva računa.

Namreč, plačilo TBO spada med negotovinska plačila, gotovina, kartica pa med gotovinska in ne gre skupaj z računovodskimi pravili!

Lahko pa na 1 račun vnovčimo več bonov.  1. bon kar pri zaključku računa. Naslednjega pa v pregledu računov izberemo “sprememba plačila TBO ” in program ponudi okno za vpis bona. Priporočljivo je potem preveriti v portalu na edavkih,da sta se vpisala 2 bona za isti račun!.

Prikaz :

Če pri plačilu blagajniškega računa izberemo TBO (turistični bon) se odpre okno za vpis podatkov:

  • Vpišemo EMŠO ime primek
  • Preveri stanje, sedaj imam še 95,00. In če je ok potem:
  • Plačilo. Tako se vidi vnovčitev v portalu. in v blagajniški račun se vpiše številka dokumenta: EDP-58391592-1228 v portal pa seveda tudi ID računa.

Opis in podrobnosti turističnih bonov najdete tukaj.

Youtube navodilo za kreiranje uporabniškega računa. https://www.youtube.com/embed/-cFx10Fn7BY?feature=oembed

Da ni potrebe po dodatnem delu je v novi verziji  programa pos.mesec.biz   “v:2021.07.26” vgrajen vmesnik za povezavo na spletni servis na edavkih, kjer program preveri stanje in vnovči bon. 

Deli:

Prehod v novo leto 2023

V programu pos.mesec.biz je predvideno, da vas ob prvem zagonu program v novem letu obvesti, o nastavitvi datumskega območja in števca blagajniških računov. 1. datum lahko

Prehod v novo leto 2022

V programu pos.mesec.biz je predvideno, da vas ob prvem zagonu program v novem letu obvesti, o nastavitvi datumskega območja in števca blagajniških računov. 1. datum lahko

Navodila registracija malic, izpisi

Registracija malic z izbiro osebe Izpis naročenih malic po vrsti malice Izpis naročenih malic po osebah Izpis naročenih malic po dnevih Izpis naročenih malic za