Računalništvo mesec

POS sistemi in spletni razvoj

Prehod v novo leto 2023

V programu pos.mesec.biz je predvideno, da vas ob prvem zagonu program v novem letu obvesti, o nastavitvi datumskega območja in števca blagajniških računov.

1. datum lahko ostane 01.01.2022
2. datum pa spremenite na 31.12.2023

Video navodilo

Program predlaga nastavitev števca blagajniških računov (pazite obvezno mora biti 7 mestno). Če imate več blagajn je potrebno to naredti na vseh blagajnah.

Večina uporabnikov ima v svojem internem aktu navedeno, da se računi vsako leto začnejo z letnico (2 mestna) + zaporedna številka (5mestna). Tako, da letos števec blagajniških računov letos nastavite na  2300001.

Video navodilo

Nastavitev števec prejemov, računov, predračunov …..

Več info na  (041 344 765, 031 273 765 ) oz. preko el.pošte: info@mesec.org

Bojan Mesec

Deli:

Vodenje evidenc delovnega časa

Program omogoča beleženje prihodov in odhodov zaposlenih, odmorov, malic, bolniških in dopustov. Med delovnim časom je tudi mogoče izvesti ponovni prihod. Podpora za branje NFC

Prehod v novo leto 2022

V programu pos.mesec.biz je predvideno, da vas ob prvem zagonu program v novem letu obvesti, o nastavitvi datumskega območja in števca blagajniških računov. 1. datum lahko