Računalništvo mesec

POS sistemi in spletni razvoj

Prehod v novo leto 2022

V programu pos.mesec.biz je predvideno, da vas ob prvem zagonu program v novem letu obvesti, o nastavitvi datumskega območja in števca blagajniških računov.

1. datum lahko ostane 01.01.2021
2. datum pa spremenite na 31.12.2022

Video navodilo

Program predlaga nastavitev števca blagajniških računov (pazite obvezno mora biti 7 mestno). Če imate več blagajn je potrebno to naredti na vseh blagajnah.

Večina uporabnikov ima v svojem internem aktu navedeno, da se računi vsako leto začnejo z letnico (2 mestna) + zaporedna številka (5mestna). Tako, da letos števec blagajniških računov letos nastavite na  2200001.

Video navodilo

Nastavitev števec prejemov, računov, predračunov …..

Več info na  (041 344 765, 031 273 765 ) oz. preko el.pošte: info@mesec.org

Bojan Mesec

Deli:

Prehod v novo leto 2023

V programu pos.mesec.biz je predvideno, da vas ob prvem zagonu program v novem letu obvesti, o nastavitvi datumskega območja in števca blagajniških računov. 1. datum lahko

Navodila registracija malic, izpisi

Registracija malic z izbiro osebe Izpis naročenih malic po vrsti malice Izpis naročenih malic po osebah Izpis naročenih malic po dnevih Izpis naročenih malic za