Posodobitve 2019

Deli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nov-dec

– Upnalog QR koda

– Integrirano plačilo Mbills 

– Sinhronizacija mblag hitrejša. Vključeno zaloge, kartice blaga, inventura. Prisotnost na delu. Kontrola gotovine, menjalnine. 
……………….


Sept-Okt:

Pohitritev postopka zapiranja odprtega blag.računa.
Hitra inventura pri izpius zalog.

Zbirni računi NAR iz blag lahko vse skupaj, ni potrebe posamično za kupca.


Avgust:

2019.08.17: pred uporabo ove verzije: servis->indeksiranje->preveri strukture podatkov.

s tem postopkom se v tabelo blag2  doda stolpec opis C(50). Name ohranjanja prvotnega naziva artikla. Če slučajno med letom  spremenimo naziv artikla, zgodovoina ostane.

v izpisnih formah  (nadomestiti z novimi) ali pa nadomestiti material.naziv z iif(empty(blag2.opis),material.naziv,blag2.opis)

izpisne oblike so pa blagracun40, blagraczavezanci, racdob

tipka davčno potrdi račune na FU (sedaj dela pravilno tudi v primeru, da se ne gre po prekinitivi interneta ven iz prg. pa nazaj v program). 


Maj:

Hitrejši zaključek dneva na blagajni.

Uvoz negot.računov iz mBlag

Povezava članske evidece z SmartPSS vrata….


April:

Izvoz cenika v XLS. Sprememba cen dodajanje v XLS tabelo in uvoz nazaj.

Fitnes : Povezav programa odpiranja vrat (Smartt PPS). Evidenca odpiranja vrat. Odaljen vpogled, alarm s telefonom.


Marec:
– Davčno potrjevanje negotovinskih računov dopoljnejo. Potrjevanje serijsko tudi pre serijskim izpisom.
– Inventura hitra pri izpisu zalog. Korekcija zaloge in vrednosti zalog.

– Dodan izpis negotovinskih računov po vrsti plačila.
– Pohitrtitev kontrole nepotrjenih računov ob štartu programa.


Februar:
2018.02.18

Hitra inventura v izpisu zalog

Dodatni Filter kaj se davčno potrjuje

nastavi: primer je da se ne potrjeju kar je plačilo KAA

dBlag2016 ;dBlagFilt ;Filter potrjevanje DA NE   ;placila.sredstvo<>’KAA‘           


timer za kontrolo potrjenih se lahko nastavi na več, ali manj kot pol ure (1800000 ms)

v nastavitve dodatne blagajne: (primer je za 24h)

CHK_BLAG  ;timerdblag ;TIMER ZA KONTROLO DBLAG ms            ;N; 86400000


Januar:

-Pri kontroli potrditve vstop v program se istočasno tudi sinhronizira z mBlag

– Prenos prejemov mBlag->blagwin istočasno tudi vpis novih dobaviteljev, artiklov….

– Vpis kupca prosto 2.naziv

– Dodan 2. tiskalnik ki je lahko stalni. knj.cfg: 
       _cPrinter2=’XeroxWorkCentre3215′

-Uvoz v UPN iz enaročil podaki firme vzame iz nast.programa.

– Obvestilo o nepotrjenem računu in neprenešenem v odaljeno tudi med samo prodajo.
Prenos UPN iz eNaročil.

2018

December:

Izpis virmanov preprečitev da se ne tiska 1 virman 2x . Izpis virmanov na dan….

dodatna kontrola uporabnikov programa, da niso podvojeni ID-ji. Virmanski nalogi dodatna možnost izpisov, uvoz iz enaroči….
Prodaja dodatna kontrola blaga…

Oktober

Izboljšana kontrola pri morebitnem dvojniku negotovinske prodaje. Dodani izpisi pri blag.prodaji firma, član, malice. Podpora za rezervacijski sitem malic, prehrane.


Junij:

Plačila prejemov, blagajniški račun davčno potrjen vpis drugega plačila, kupca predhodno se ohrani prvoten račun….


Maj:

Glavna blagajna  prenos v GK, Povezava na POS-Terminal preko TCP/IP

Vpis Inventure preko mBlag z brskalnikom, uvoz v pos.mesec in izračun.

Vpis prejem blaga preko mBlag z brskalnikom, uvoz v pos.mesec


April: NUJEN popravek:  Nadgradnja programa na verzijo 2018.04.20


marec: uvoz prejemov iz mBlag (uvoženi prejemi se označijo na status Zaključen in se ne morejo popravljati.) Uvoz popisne liste za inventuro iz mBlag. Sprotni prepis tudi nabavnih  šifer v mBlag. Sinhronizacija blag. računov iz mBlag na blagwin…..

29.jan: Odklepanje, zaklepanje dokumentov prejemov, prodaje hitreje, enostavneje.

28.jan: Prenos računov, inkasov v glavno knjigo: knjižbe v dobro konto 7… lahko nastavi na izvor blaga.

v tabelo tabpk se doda stolpec: izvormatosn C(240) in vsebina npr: 1 ;7100;2 ;7200;3 ;7300;4 ;7400;5 ;7500

pomeni da bo: izvor blaga 1 na kontu 7100, izvor 2 na 7200 ….

15.jan, Izvoz prodaja na blagajni v XLS po dnvih, po računih….

04. Jan.:

brisanje praznega računa rezervacija od lani

dodana kontrola ni možno vpisati števca blagajne če je ta številka že bila uporabljena