DAVČNE BLAGAJNE

SPLETNI RAZVOJ

SPLETNO OGLAŠEVANJE

Novice

Zadnje posodobitve Windows 10 na računalnikih z Windows 10 Home OS naredijo tudi sledečo težavo: SKUPNA RABA DATOTEK !

rešitve: This is another fix that’s working for Version 1803 breaking networks. Please try it and report back:  – shut all computer and network gear down then start again. – Try browsing to some of the computers manually, press Windows key + R, type: \\computername, hit Enter – Press Windows key + R Type: services.msc Hit Enter  1. Start the “Function Discovery Provider Host” and “Function Discovery Resource Publication” services, and then set them

Več »

Posodobitve 2019

Nov-dec – Upnalog QR koda – Integrirano plačilo Mbills  – Sinhronizacija mblag hitrejša. Vključeno zaloge, kartice blaga, inventura. Prisotnost na delu. Kontrola gotovine, menjalnine. ………………. Sept-Okt: Pohitritev postopka zapiranja odprtega blag.računa.Hitra inventura pri izpius zalog. Zbirni računi NAR iz blag lahko vse skupaj, ni potrebe posamično za kupca. Avgust: 2019.08.17: pred uporabo ove verzije: servis->indeksiranje->preveri strukture podatkov. s tem postopkom se v tabelo blag2  doda stolpec opis C(50). Name ohranjanja prvotnega

Več »

20.3.2013

Verzija blagajna fakture  2014.03.20 ali več omogoča da se na računu/dobvanici prikaže začetno stanje zabojev pri izdaji blaga. Verzija blagajna fakture  2014.03.20 ali več omogoča uvoz v prevzem iz ABS kode (2d koda) ki je natisnjena na dokumentu. Možen je uvoz tudi iz CSV datoteke. npr: special,0,dspItemRounding,double,2.000000special,0,dspAmountRounding,double,2.000000special,0,dspCheckAmountTolerance,double,0.200000document,0,ddType,int,1document,0,ddNumber,string,”14014-03349-13″document,0,ddDocumentDate,date,20130815document,0,ddServiceDate,date,20130815document,0,ddPaymentDue,date,20130830document,0,ddAmount,double,727.480000document,0,ddCurency,int,978document,0,ddPieces,int,0document,0,ddInvoiceReferenceType,int,0document,0,ddItems,int,12customer,0,dcdName,string,”DOM SV. JOŽEF”customer,0,dcdStreet,string,”PLEČNIKOVA 29″customer,0,dcdCity,string,”CELJE”customer,0,dcdCountry,string,”SLOVENIJA”customer,0,dcdPostalCode,string,”3000″customer,0,dcdVATId,string,”SI74106295″invoicee,0,dcdName,string,”Moje podjetje d.o.o.”invoicee,0,dcdStreet,string,”Moja cesta 056,”invoicee,0,dcdCity,string,”LJUBLJANA”invoicee,0,dcdCountry,string,”SLOVENIJA”invoicee,0,dcdPostalCode,string,”1000″invoicee,0,dcdVATId,string,”SI84580461″invoicee,0,dcdBankAccountType1,int,0invoicee,0,dcdBankAccount1,string,”SI56 0311 8100 0792 547 SKB”invoicee,0,dcdBankAccountType2,int,0invoicee,0,dcdBankAccount2,string,”SI56 0600 0036 6636 049 Banka Celje”invoicee,0,dcdBankAccountType3,int,0invoicee,0,dcdBankAccountType4,int,0invoicee,0,dcdSpecial3,int,0invoicee,0,dcdSpecial4,int,0item,0,didEAN,string,”3830017850094″item,0,didName,string,”BELI BZT”item,0,didLevel,int,0item,0,didPrice,double,0.961100item,0,didAmount,double,330.000000item,0,didUnit,int,0item,0,didVAT,double,9.500000item,0,didDiscount,double,30.000000item,0,didReferenceDocumentType,int,0item,1,didEAN,string,”3830017856324″item,1,didName,string,”POGAČA GERŠAKOVA KORUZA”item,1,didLevel,int,0item,1,didPrice,double,2.018400item,1,didAmount,double,2.000000item,1,didUnit,int,0item,1,didVAT,double,9.500000item,1,didDiscount,double,30.000000item,1,didReferenceDocumentType,int,0item,2,didEAN,string,”3830017851398″item,2,didName,string,”POLBELI HLEB KMEČKI”

Več »