Nadgradnja programa

Deli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Obračunamo samo porabljen čas za testiranje opreme, certifikata, povezave.. cca 1h

Obveznosti zavezanca:

– Imeti elektronsko napravo in program, ki ustreza zakonu o davčnem potrjevanju računov.
poskrbi Računalništvo Bojan Mesec s.p.

 Imeti dostop do interneta. Vrsta internetnega dostopa ni pomembna mora pa biti stabilna !
Če ni možnosti internetnega priklopa mora pridobiti  potrdilo o nedelovanju interneta iz Agencije za komunikacijska omrežja.

– Pridobitev namenskega digitalnega potrdila za davčne blagajne:
Namenska digitalna potrdila so za zavezance brezplačna. Zahtevek za dodelitev namenskega
digitalnega potrdila vloži zavezanec elektronsko preko portala eDavki (možno od 02.11.2015).

Obrazec je tukaj

na portalu edavki

– Sprejem internega akta:
Internega akta se ne pošilja na FURS.

Vzorec internerga akta “doc” že vpisani podatki o skrbniku

Vzorec internerga akta “pdf” že vpisani podatki o skrbniku


– Posredovanje podatkov o poslovnih prostorih davčnemu organu.
Podatke se posreduje s programom pos.mesec.org v zavihku servis OSN.PODATKI FIRME->Podatki poslovneg prostora za potrebe FU
Preje je pa potrebno pridobiti podatke o poslovnem prostoru in jih potem vpisati.

Oznako poslovnega prostora, v katerem zavezanec izdaja račune pri gotovinskem poslovanju,
določi zavezanec sam, pri čemer
–  je ta lahko sestavljena iz številk in črk 0-9, a-z, A-Z,
–  mora biti enaka kot tista, ki je navedena na računih in
–  mora biti enkratna na nivoju zavezanca.
Pri  identifikacijski  oznaki  nepremičnine  se  vpiše  identifikacijska  oznaka  stavbe  oziroma  dela
stavbe,  kjer  se  nahaja  poslovni  prostor,  kot  je  določena  v  registru  nepremičnin.  Oznaka  se
vpiše, če zavezanec izdaja račune v nepremičnem poslovnem prostoru. Identifikacijska oznaka
nepremičnine je sestavljena iz treh delov, in sicer podatka številke katastrske občine, številke
stavbe  in  številke  dela  stavbe,  ki  se  vpisujejo  ločeno.  V  kolikor  zavezancu  niso  znani
identifikacijski podatki  o nepremičnini, le te pridobi na Geodetski upravi Republike Slovenije  -GURS (povezava do spletnih strani GURS http://www.gu.gov.si/)
Za  nepremični  poslovni  prostor  se  v  sporočilu  o  posredovanju  podatkov  vpiše  tudi  naslov  poslovnega
prostora.  Naslov  sestavljajo  ulica  in  hišna  številka,  dodatek  k  hišni  številki,  naselje,  pošta  in  poštna
številkaO

Pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov (tudi zavezanci, ki uporabljajo vezane knjige
računov). V podatkih, ki se pošiljajo na FURS mora biti tudi davčna številka izdajatelja računa, torej prodajalca, natakarja.
Pri nadgranji programa bomo potrebovali šifo obrata npr: gost1, šifro blagajne npr. blag2 in davčne številke zaposlenih, ki izdajajo gotovinske račune!

– Objava obvestila o računu in obveznosti kupca:
Zavezanec mora v poslovnem prostoru na vsaki elektronski napravi za izdajo računov ali drugem
kupcu vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter
obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun.

davčno potrjevanje računov

Oblika A5 za nepremičen poslovni prostor

Oblika A7 za premičen poslovni prostor

– Prilagoditev vsebine računa:
Številka računa mora biti sestavljena iz treh delov in sicer:

a) Oblika: Račun št. 1500001 ne bo več vredu.

po novem mora biti: GOST1-BLAG2-1500001

b) Spodaj pod tekstom npr: Stregla vas je Mojca:
je 32 mesta ZOI koda. (Zaščitna oznaka izdajatelja računa)

c) spodaj EOR koda ( Enkratna identifikacijska oznaka računa)

d) sledi QR koda grafika 2×2 cm

Primer izpis v programu pos blagajne mesec.org

Davčne blagajne 2016
davčne blagajne
davčne blagajne

Priprava programa pos.mesec.org za davčne blagajne 2016

je na tej povezavi

…..

B.Mesec, 20.okt.2015