Program mBlag

 VPIS DELOVNEGA NALOGA  

 VPIS DELOVNEGA NALOGA Z MATERIALOM  

 ENOSTAVNI RAČUN     

 NAROČANJE HRANE KUHINJSKO NAVODILO    

OPIS HRANE ZA KUHINJSKO NAVODILO    

CENIK NOVA POSTAVKA

CENIK SPREMEMBA IN NOVA CENA   

PREVZEM BLAGA DODAJANJE POSTAVK    

STORNO POSTAVKA NA BLAGANIŠKEM RAČUNU    

PRIKAZ STORNO RAČUNOV …..

NASTAVITVE TESKTOV NA DOKUMENTIH 

ISKANJE  NEGOTOVINSKIH RAČUNOV IZPIS RAČUNA PDF 

IZPIS RVC NA BLAGAJNI PO BLAGU 

Izpis prodaje blagajna po artiklih izbrana skupina grupa

Izpis prodaje blagajna po artiklih BREZ  izbrane skupine grupe

mblag navodilo izpis prodaje blagajna po urah izbrana skupina grupa

Pošiljanje računa, predračuna PDF na email prejemnika

izpis prodaje blagajna po racunih na katerih je bila izbra grupa

Blagajna Izpis  prodanih artikov cena nič gratis

ZAKLJUĆEK BLAGAJNE 

IZDELAVA PREDRAČUNA 

SPREMEMBA PRAVIC UPORABNIKOM GESLA 

Vpis malic jedilni list

Izpis naročenih malic po dnevih

Izpis letne naročilnice za firmo