01.januar 2019

V novem letu 2019 je običajno, da se nastavi števce blagajne, prejemov, negotovinski računov na: 1900001. ali podobno, kot imate sitem številčenja v preteklih letih.

PRI GOTOVINSKI BLAGAJNJI JE NUJNO DA SE SISTEM ŠTEVILČENJA INTERNIM AKT-om !

Ponastavitev števcev je najlažja, da pred prvim računom v letu 2019 zapustite program in ga ponovno zaženete. Program vas bo sam vodil in običajno samo potrdite 3 vprašanja!

 

POZOR NAVODILO IN SLIKE SO ZA PREHOD 2017->2018 

Navodilo za spremembo datumskega območja in nastavitev števca na blagajni

Ročna nastavitev števcev

 

 

 

 

20.Junij:

Plačila prejemov, blagajniški račun davčno potrjen vpis drugega plačila, kupca predhodno se ohrani prvoten račun....


Maj:

Glavna blagajna  prenos v GK,

Vpis Inventure preko mBlag z brskalnikom, uvoz v pos.mesec in izračun.

Vpis prejem blaga preko mBlag z brskalnikom, uvoz v pos.mesec

 

25.maj.2018

Povezava programa s TCP/IP pos plačilnim terminalom

20.april.2018

Posodobitev programa na verzijo  2018.04.20 je obvezna.

V verziji programa 2018.04.20 je predviden nov način vpisa kupca oziroma sprememba plačila na že davčno potrjenem računu.

Star način, ki se je sicer uporabljal zelo redko ni najbolj primeren. Nov način zagotavlja boljšo sledljivost sprememb.

 

Navodilo za inštalacijo nove verzije programa je  tukaj

Če pri inđtačaciji pride, do zapletov pa lahko obrnete tudi na nas, da to naredimo skupaj. Bojan SMS na 041 344 765 ali ePošta na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Postopek spremembe že potrjenega računa vpis kupca na račun:

 

1.Prvotni račun

 navodilo drugo placilo kupec

 

2.Storno račun

 navodilo drugo placilo kupec

 

 navodilo drugo placilo kupec

 

navodilo drugo placilo kupec

 

3.Nov račun

navodilo drugo placilo kupec

navodilo drugo placilo kupec

 

 navodilo drugo placilo kupec

 

 navodilo drugo placilo kupec

 

 navodilo drugo placilo kupec

 

2017

18.dec. Kupec in prodaja vidno področje kam spada v knjigi izdanih računov Domači/EU/Tujina

11.dec. V logfile pišem tudi neuspešne poiskuse vstopa v program. Datum, čas in napačno geslo.
(nov blagwin.exe in preveri strukture, da se čas v logfile piše do sekunde natančno)

06.dec. Blag.račun števec povečuje tudi če zaporedoma izpisujem ekran, tiskalnik....

29.nov. serije alternativne šifre (npr. izbrana kakovos). blag.prodaja brez davka člen izvoz Italija. vpis  serije, rok uporabe, poreklo na blagajni

23.okt. Potrjevanje računov, komunikacija s mBlag z novo komponento msxml2.xmlhttp.6.0
(v.2017.10.31) vklop nazaj stare npr za win XP pa v cfg: _nPxmlVer=1

 

hitreje in če ni povezave ni več obvestil na ekranu ampak samo izklop. hitrejše delovanje.

 

02.okt

Prenos v odaljeno tudi prihodi odhodi iz dela. v mBlag vidni delovni čas Serije samodejna prenosnica če ni dovolj zaloge.

25.sept.

davčno potrjevanje računov:

dodana moznost da se dela racun za tujo osebo npr Vinotoč.

v nastavitve davčnega potrjevanja se doda:dBlag2016 ; cSelTaxNum ; DAVČNA ŠTEVILKA ZAVEZANCA ZA RACUN V TUJEM IMENU  ; C ; 12345678

in pot za potrjevanje obvezno nova ../S2/..

 

10.sept. Prenos članov, obiskov (fitnes, kartice malice) v odaljeno bazo. Prenos prihodi, odhoid iz dela v mBlag in vpogled v prihode odhode, delovni čas obračun na mBlag telefonu....

02-31.08 prenos v mBlag ostali znaki npr "Ş". Dodatne kontrole pri sinhronizaciji. Arhiviranje podatkov v mBlag. mBlag prenos odprtega računa na mizo in dokončanje na blagwin. 
Pri arhiviranju če ne obstajaj tabela se program ne prekine. Dodano Arhivranje cenika do dne.

01.08 Cenik osn.podatki vpis tudi cene brez ddv direktno. Prodaja vpis valute poleg dni zap oomogočen privzeto za vse

31.07 Registracija posl.prostora tudi za firme ki imajo v imenu znak &.

31.07 Prenos kupca iz inetis pošto pravilno vpiše
15.07.
Prikazovalnik za stranke odprava napake, če se pri nabiranju artiklov prikazuje tudi skupni znesek.

Morebitne napake pri potrjevanu računov se ne prikažejo na ekranu ampak v tmpdblagpotrdi.txt.

21.06. Pregled prodaja po dnevih dodana izpisa dan+plačilo osnova ddv in osnova bruto

06.06 eRačuni če ni veznega dok. predlaga sam NARočilnica svpišemo. Kupci preveri vse podatke da so pravi za eračune. na koncu odpre mapo kjer je eračn desni klik pošlji na mail....
program prilagojen za sinhronizacijo SQL->DBF naročila pri mizah, računi iz telefona....

31.05 Nastavitev števca blagajne gumb na 1.zavihku.
24.05 Opdravljena napaki pri letnem arhivu, ni potrebe po pritisku črke D. (substript out of range ... )

22.05 V nastavitve se samodejno vpiše max količina prodaja 99999 in max cena prodaja 9999999
v dBlag2016 se vpiše das e podatki pred pošiljanjem kodirajo. če ne dela se da nazaj dBlag2016/dBlagCode na vrednost N.
Pregled blag. računov možno samo davčno nepotrjene. Podpora v programu da se na win 7,8,10 potrjuje https://
02.05 Vpis verzije programa v dBlag sql tabelo
30.04 Opis sprememb tukaj
09.03 Izračun inventura na 3 decimlake natančno
05.03 Izpis zalog, rvc, poraba za nezavezance ni potreba po "izbbiri ali za ddv nezaveznace upoštevam ceno bruto) je samodejno.
pr4ed izpisom preračun zalog. spodaj kljukica za nezavezance je cena bruto.....
04.03 dodana možnost pritn kuh.navodil na stari način v:2015 na TXT printerje
07.02. Analaize prejemi za davčne nezaveznace sprememba da so prave osnove marže in končni zneski. Zamenjava tudi reporta rvcpodokumentu.FR?
05.02. Dodan test povezave s FU jem s kontrolo certifikata gesla.
11.01 Blag.račun vpis kupca, plačila tudi že v predhodno zaključen račun. ! Spremeba vrste plačila potreben zaključek dneva ponovno če se zaključki delajo po vrsti
plačila.


2016

27.12 Odpravljena napaka pri prenosu računa v odaljeno bazo v primeru da ne obstaja kupec v doaljeni...
02.11 Sinhronizacija prodajnih dokumentov odaljena baza
13.10 Sinhronizacija cenika, artiklov iz odaljene baze
15.09 Sportni prepis prejemov tudi v odaljeno sql bazo.
05.09 Izpis seštevkov po izvoru blaga na prejemnem listu, izpis prejem->skupina+dobavitelj+izvor tudi na POS printer.
01.09 NUJNI PORAVEK Nezavezanci za DDV nujna inštalacija verzije programa 2016.09.01 ali več.
29.08 Izpis delovnega časa tudi iz prodaje (ne samo prijava/odjava)
25.08 V podatke (tabelo)glavo računa TRR se vpiše znesek iz izpisa round... v knj.cfg dodati lPProdSumI=.T.
18.08 Preračun cen če ni vpisana metoda je samodejno PO (povprečna metoda)
16.08 Prenos v eblag tudi davčno nepotrjeni računi, kasneje ko se davčno potrdijo se popravijo na eblag
16.08 izpis dnevnika dela prodajalcev iz časov v izdanih računov za davčno kontrolo
03.08 Ročni izklop potrjevanja v hitrih nastavitvah (trenutno počasen&nezanesljiv internet )
28.07 Pregl blag.računov desni klik na izpisu izbor 6 preveri ponovno seštevke ddv. stopnjo ....
25.07 Izvor IR XML Vasco predelani DDV-ji
22.07 Izpis povezav npr. po karerih dobavnicah je bil narejen račun... poseben dodatni izpis ne na računu...
19.07 Uvoz blag.računov iz mobilnih eBlag samodejno
01.07 Sinhronizacija cenikov, kupcev, sifrantov s eBlag mesec. Uvoz blag.računov iz mobilnih eBlag
13.06 Opozorilo pri napačnem sistemskem daumu/času v programu v zagonu programa in vsak 10 blagajniški račun.
10.06 Opozorilo pri večkratnem odprtem progrmu blagwin.
09.06 Sproni prepis računov tudi v SQL odaljeno bazo, backup, eblagajne..... blagwin.exe in nast_sql_pren
26.05 X na blagajni upošteva dan od 6:00 do +dan 05:59
24.05 Ekran blag.prodaja prilagojen za abline računalnike z win 10 (1280*800)
22.05 Uvoz blag.računovm iz eBlag
13.05 Napaka količina več kot 1 zad.postavka in shrani na mizo... s
12.05 Online prepis cenika, spl.šif, kupcev v odaljeno SQL bazo za eBlag
09.04 Samodejna sinhronizacija cenikov,kupcev...spl.šif z eBlag na mysql bazi
01.04 Pravica B03 ali B04 ali B11 za prikaz zneskov pri izbiri računa za storno...
31.03 Izračun inventure dodana cena S serija, oz. dobavnico z razlikami naredi po povprečni nabavni eni za vsako serijo posebej.
24.03 Prikazovalnik za strnake vgrajen debug txt
22.03 Odprava napake zbrini račun lastna poraba, skupni rabat in kasnejši vpis kupca
15.03 Odprava napake vpis rabata vse post. dovolim tudi ceno 0 ....
09.02 Člani kartice, piskanje pri napačnih karticah.
Povezava na MS SQL zaloge, cene, naročila, dobavnice....
19.01 eRačuni dodane kontrole prazen datum, em ...
19.01 Prenos zaključka v got.blagajno tudi polog gotovine.
05.01 Kontrola če javi FU sistemsko napako
02.01 Kontrola poslanih računov dblag v zaključku vidno na zaključku


2015:
11.12 dBlag2016 vgrajene vse kontrole ...
1.6 teksti na eračunu privzeto, kontaktni podatki podjetja pravilni
16.11. 
16.11.dBlag2016 potrebna večja nadgradnja programa navodila.
14.11 dodani zaključki zakljuc3,in zakljuc2 za racunovodstvo brez prodajalcev...
14.11 knjiga prejetih racunov na POS
14.11 filter da se ne piše vse v logfile
09.11. Pregled blag.računov od do kočine in dodan report za kli+član+račun+material
24.10. Vpis v popisno listo inventura iz izpisa cenika, popisne liste...
23.10. Odpravana napake pri Blag.prodaja lahko prebere postavke iz predračuna, dobavnice, računa.
Vključeno davčna blagajna poslovni prostor urejanje oddajanje. davčne številke zaposlenih....
07.09. Blag.prodaja lahko prebere postavke iz predračuna, dobavnice, računa.... (na tipki popusti vsi desni klik)
29.07. Knjiženje gl.blagajne dodane kontrole na +/- tip knjižbe in znesek knjižbe
20.07. izpis zalog doana blika 13 nabava poraba brez začetnega in brez zaloge.
(report: nabavaporababrezzaloge.frx, ver. 2015.07.20 ali več)
09.07.2015 eRačun Alternativni dodatni opis materiala, zaključek prikaz ddv na 4 decimalke.
Napaka v imeniku za PDF račun....
Kontrole pred izdajo eračuna, Opdrava napake pri kreiranju PDF in PS datoteke.
Izvoz v računovdstvo XML dodan tudi DDV knjiga za 76a člen.....

2020

okt:
- Prenos inkasov, računov minimax XML
- eračun 2.0.

julij

- prenos inkasov, računov Vasco novi XML
.....

 

 

 


2019

Nov-dec

- Upnalog QR koda

- Integrirano plačilo Mbills 

- Sinhronizacija mblag hitrejša. Vključeno zaloge, kartice blaga, inventura. Prisotnost na delu. Kontrola gotovine, menjalnine. 
...................

 


Sept-Okt:

Pohitritev postopka zapiranja odprtega blag.računa.
Hitra inventura pri izpius zalog.

Zbirni računi NAR iz blag lahko vse skupaj, ni potrebe posamično za kupca.


Avgust:

2019.08.17: pred uporabo ove verzije: servis->indeksiranje->preveri strukture podatkov.

s tem postopkom se v tabelo blag2  doda stolpec opis C(50). Name ohranjanja prvotnega naziva artikla. Če slučajno med letom  spremenimo naziv artikla, zgodovoina ostane.

v izpisnih formah  (nadomestiti z novimi) ali pa nadomestiti material.naziviif(empty(blag2.opis),material.naziv,blag2.opis)

izpisne oblike so pa blagracun40, blagraczavezanci, racdob

tipka davčno potrdi račune na FU (sedaj dela pravilno tudi v primeru, da se ne gre po prekinitivi interneta ven iz prg. pa nazaj v program). 

 


Maj:

Hitrejši zaključek dneva na blagajni.

Uvoz negot.računov iz mBlag

Povezava članske evidece z SmartPSS vrata....


April:

Izvoz cenika v XLS. Sprememba cen dodajanje v XLS tabelo in uvoz nazaj.

Fitnes : Povezav programa odpiranja vrat (Smartt PPS). Evidenca odpiranja vrat. Odaljen vpogled, alarm s telefonom.


Marec:
- Davčno potrjevanje negotovinskih računov dopoljnejo. Potrjevanje serijsko tudi pre serijskim izpisom.
- Inventura hitra pri izpisu zalog. Korekcija zaloge in vrednosti zalog.

- Dodan izpis negotovinskih računov po vrsti plačila.
- Pohitrtitev kontrole nepotrjenih računov ob štartu programa.

 


 

Februar:
2018.02.18

Hitra inventura v izpisu zalog

Dodatni Filter kaj se davčno potrjuje

nastavi: primer je da se ne potrjeju kar je plačilo KAA

dBlag2016 ;dBlagFilt ;Filter potrjevanje DA NE   ;placila.sredstvo<>'KAA'           


timer za kontrolo potrjenih se lahko nastavi na več, ali manj kot pol ure (1800000 ms)

v nastavitve dodatne blagajne: (primer je za 24h)

CHK_BLAG  ;timerdblag ;TIMER ZA KONTROLO DBLAG ms            ;N; 86400000


Januar:

-Pri kontroli potrditve vstop v program se istočasno tudi sinhronizira z mBlag

- Prenos prejemov mBlag->blagwin istočasno tudi vpis novih dobaviteljev, artiklov....

- Vpis kupca prosto 2.naziv

- Dodan 2. tiskalnik ki je lahko stalni. knj.cfg: 
       _cPrinter2='XeroxWorkCentre3215'

-Uvoz v UPN iz enaročil podaki firme vzame iz nast.programa.

- Obvestilo o nepotrjenem računu in neprenešenem v odaljeno tudi med samo prodajo.
Prenos UPN iz eNaročil.

2018

December:

Izpis virmanov preprečitev da se ne tiska 1 virman 2x . Izpis virmanov na dan....

dodatna kontrola uporabnikov programa, da niso podvojeni ID-ji. Virmanski nalogi dodatna možnost izpisov, uvoz iz enaroči....
Prodaja dodatna kontrola blaga...

 

Oktober

Izboljšana kontrola pri morebitnem dvojniku negotovinske prodaje. Dodani izpisi pri blag.prodaji firma, član, malice. Podpora za rezervacijski sitem malic, prehrane.


Junij:

Plačila prejemov, blagajniški račun davčno potrjen vpis drugega plačila, kupca predhodno se ohrani prvoten račun....


Maj:

Glavna blagajna  prenos v GK, Povezava na POS-Terminal preko TCP/IP

Vpis Inventure preko mBlag z brskalnikom, uvoz v pos.mesec in izračun.

Vpis prejem blaga preko mBlag z brskalnikom, uvoz v pos.mesec

 


April: NUJEN popravek:  Nadgradnja programa na verzijo 2018.04.20


marec: uvoz prejemov iz mBlag (uvoženi prejemi se označijo na status Zaključen in se ne morejo popravljati.) Uvoz popisne liste za inventuro iz mBlag. Sprotni prepis tudi nabavnih  šifer v mBlag. Sinhronizacija blag. računov iz mBlag na blagwin.....

 

29.jan: Odklepanje, zaklepanje dokumentov prejemov, prodaje hitreje, enostavneje.

28.jan: Prenos računov, inkasov v glavno knjigo: knjižbe v dobro konto 7... lahko nastavi na izvor blaga.

v tabelo tabpk se doda stolpec: izvormatosn C(240) in vsebina npr: 1 ;7100;2 ;7200;3 ;7300;4 ;7400;5 ;7500

pomeni da bo: izvor blaga 1 na kontu 7100, izvor 2 na 7200 ....

15.jan, Izvoz prodaja na blagajni v XLS po dnvih, po računih....

 

04. Jan.:

brisanje praznega računa rezervacija od lani

dodana kontrola ni možno vpisati števca blagajne če je ta številka že bila uporabljena

 

 

01.januar 2017

Pri 1.zagonu programa v novem letu 2017 je običajno potrebno 4x potrditi na vprašanja z DA ob zagonu programa.

Novost v verziji programa (01.09.2016), je, da program ob vsakem zagonu preveri sistemski datum in čas v računalniku s točnim (NTP)

Navodilo za spremembo datumskega območja in nastavitev števca na blagajni

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com