2017

18.dec. Kupec in prodaja vidno področje kam spada v knjigi izdanih računov Domači/EU/Tujina

11.dec. V logfile pišem tudi neuspešne poiskuse vstopa v program. Datum, čas in napačno geslo.
(nov blagwin.exe in preveri strukture, da se čas v logfile piše do sekunde natančno)

06.dec. Blag.račun števec povečuje tudi če zaporedoma izpisujem ekran, tiskalnik....

29.nov. serije alternativne šifre (npr. izbrana kakovos). blag.prodaja brez davka člen izvoz Italija. vpis  serije, rok uporabe, poreklo na blagajni

23.okt. Potrjevanje računov, komunikacija s mBlag z novo komponento msxml2.xmlhttp.6.0
(v.2017.10.31) vklop nazaj stare npr za win XP pa v cfg: _nPxmlVer=1

 

hitreje in če ni povezave ni več obvestil na ekranu ampak samo izklop. hitrejše delovanje.

 

02.okt

Prenos v odaljeno tudi prihodi odhodi iz dela. v mBlag vidni delovni čas Serije samodejna prenosnica če ni dovolj zaloge.

25.sept.

davčno potrjevanje računov:

dodana moznost da se dela racun za tujo osebo npr Vinotoč.

v nastavitve davčnega potrjevanja se doda:dBlag2016 ; cSelTaxNum ; DAVČNA ŠTEVILKA ZAVEZANCA ZA RACUN V TUJEM IMENU  ; C ; 12345678

in pot za potrjevanje obvezno nova ../S2/..

 

10.sept. Prenos članov, obiskov (fitnes, kartice malice) v odaljeno bazo. Prenos prihodi, odhoid iz dela v mBlag in vpogled v prihode odhode, delovni čas obračun na mBlag telefonu....

02-31.08 prenos v mBlag ostali znaki npr "Ş". Dodatne kontrole pri sinhronizaciji. Arhiviranje podatkov v mBlag. mBlag prenos odprtega računa na mizo in dokončanje na blagwin. 
Pri arhiviranju če ne obstajaj tabela se program ne prekine. Dodano Arhivranje cenika do dne.

01.08 Cenik osn.podatki vpis tudi cene brez ddv direktno. Prodaja vpis valute poleg dni zap oomogočen privzeto za vse

31.07 Registracija posl.prostora tudi za firme ki imajo v imenu znak &.

31.07 Prenos kupca iz inetis pošto pravilno vpiše
15.07.
Prikazovalnik za stranke odprava napake, če se pri nabiranju artiklov prikazuje tudi skupni znesek.

Morebitne napake pri potrjevanu računov se ne prikažejo na ekranu ampak v tmpdblagpotrdi.txt.

21.06. Pregled prodaja po dnevih dodana izpisa dan+plačilo osnova ddv in osnova bruto

06.06 eRačuni če ni veznega dok. predlaga sam NARočilnica svpišemo. Kupci preveri vse podatke da so pravi za eračune. na koncu odpre mapo kjer je eračn desni klik pošlji na mail....
program prilagojen za sinhronizacijo SQL->DBF naročila pri mizah, računi iz telefona....

31.05 Nastavitev števca blagajne gumb na 1.zavihku.
24.05 Opdravljena napaki pri letnem arhivu, ni potrebe po pritisku črke D. (substript out of range ... )

22.05 V nastavitve se samodejno vpiše max količina prodaja 99999 in max cena prodaja 9999999
v dBlag2016 se vpiše das e podatki pred pošiljanjem kodirajo. če ne dela se da nazaj dBlag2016/dBlagCode na vrednost N.
Pregled blag. računov možno samo davčno nepotrjene. Podpora v programu da se na win 7,8,10 potrjuje https://
02.05 Vpis verzije programa v dBlag sql tabelo
30.04 Opis sprememb tukaj
09.03 Izračun inventura na 3 decimlake natančno
05.03 Izpis zalog, rvc, poraba za nezavezance ni potreba po "izbbiri ali za ddv nezaveznace upoštevam ceno bruto) je samodejno.
pr4ed izpisom preračun zalog. spodaj kljukica za nezavezance je cena bruto.....
04.03 dodana možnost pritn kuh.navodil na stari način v:2015 na TXT printerje
07.02. Analaize prejemi za davčne nezaveznace sprememba da so prave osnove marže in končni zneski. Zamenjava tudi reporta rvcpodokumentu.FR?
05.02. Dodan test povezave s FU jem s kontrolo certifikata gesla.
11.01 Blag.račun vpis kupca, plačila tudi že v predhodno zaključen račun. ! Spremeba vrste plačila potreben zaključek dneva ponovno če se zaključki delajo po vrsti
plačila.


2016

27.12 Odpravljena napaka pri prenosu računa v odaljeno bazo v primeru da ne obstaja kupec v doaljeni...
02.11 Sinhronizacija prodajnih dokumentov odaljena baza
13.10 Sinhronizacija cenika, artiklov iz odaljene baze
15.09 Sportni prepis prejemov tudi v odaljeno sql bazo.
05.09 Izpis seštevkov po izvoru blaga na prejemnem listu, izpis prejem->skupina+dobavitelj+izvor tudi na POS printer.
01.09 NUJNI PORAVEK Nezavezanci za DDV nujna inštalacija verzije programa 2016.09.01 ali več.
29.08 Izpis delovnega časa tudi iz prodaje (ne samo prijava/odjava)
25.08 V podatke (tabelo)glavo računa TRR se vpiše znesek iz izpisa round... v knj.cfg dodati lPProdSumI=.T.
18.08 Preračun cen če ni vpisana metoda je samodejno PO (povprečna metoda)
16.08 Prenos v eblag tudi davčno nepotrjeni računi, kasneje ko se davčno potrdijo se popravijo na eblag
16.08 izpis dnevnika dela prodajalcev iz časov v izdanih računov za davčno kontrolo
03.08 Ročni izklop potrjevanja v hitrih nastavitvah (trenutno počasen&nezanesljiv internet )
28.07 Pregl blag.računov desni klik na izpisu izbor 6 preveri ponovno seštevke ddv. stopnjo ....
25.07 Izvor IR XML Vasco predelani DDV-ji
22.07 Izpis povezav npr. po karerih dobavnicah je bil narejen račun... poseben dodatni izpis ne na računu...
19.07 Uvoz blag.računov iz mobilnih eBlag samodejno
01.07 Sinhronizacija cenikov, kupcev, sifrantov s eBlag mesec. Uvoz blag.računov iz mobilnih eBlag
13.06 Opozorilo pri napačnem sistemskem daumu/času v programu v zagonu programa in vsak 10 blagajniški račun.
10.06 Opozorilo pri večkratnem odprtem progrmu blagwin.
09.06 Sproni prepis računov tudi v SQL odaljeno bazo, backup, eblagajne..... blagwin.exe in nast_sql_pren
26.05 X na blagajni upošteva dan od 6:00 do +dan 05:59
24.05 Ekran blag.prodaja prilagojen za abline računalnike z win 10 (1280*800)
22.05 Uvoz blag.računovm iz eBlag
13.05 Napaka količina več kot 1 zad.postavka in shrani na mizo... s
12.05 Online prepis cenika, spl.šif, kupcev v odaljeno SQL bazo za eBlag
09.04 Samodejna sinhronizacija cenikov,kupcev...spl.šif z eBlag na mysql bazi
01.04 Pravica B03 ali B04 ali B11 za prikaz zneskov pri izbiri računa za storno...
31.03 Izračun inventure dodana cena S serija, oz. dobavnico z razlikami naredi po povprečni nabavni eni za vsako serijo posebej.
24.03 Prikazovalnik za strnake vgrajen debug txt
22.03 Odprava napake zbrini račun lastna poraba, skupni rabat in kasnejši vpis kupca
15.03 Odprava napake vpis rabata vse post. dovolim tudi ceno 0 ....
09.02 Člani kartice, piskanje pri napačnih karticah.
Povezava na MS SQL zaloge, cene, naročila, dobavnice....
19.01 eRačuni dodane kontrole prazen datum, em ...
19.01 Prenos zaključka v got.blagajno tudi polog gotovine.
05.01 Kontrola če javi FU sistemsko napako
02.01 Kontrola poslanih računov dblag v zaključku vidno na zaključku


2015:
11.12 dBlag2016 vgrajene vse kontrole ...
1.6 teksti na eračunu privzeto, kontaktni podatki podjetja pravilni
16.11. 
16.11.dBlag2016 potrebna večja nadgradnja programa navodila.
14.11 dodani zaključki zakljuc3,in zakljuc2 za racunovodstvo brez prodajalcev...
14.11 knjiga prejetih racunov na POS
14.11 filter da se ne piše vse v logfile
09.11. Pregled blag.računov od do kočine in dodan report za kli+član+račun+material
24.10. Vpis v popisno listo inventura iz izpisa cenika, popisne liste...
23.10. Odpravana napake pri Blag.prodaja lahko prebere postavke iz predračuna, dobavnice, računa.
Vključeno davčna blagajna poslovni prostor urejanje oddajanje. davčne številke zaposlenih....
07.09. Blag.prodaja lahko prebere postavke iz predračuna, dobavnice, računa.... (na tipki popusti vsi desni klik)
29.07. Knjiženje gl.blagajne dodane kontrole na +/- tip knjižbe in znesek knjižbe
20.07. izpis zalog doana blika 13 nabava poraba brez začetnega in brez zaloge.
(report: nabavaporababrezzaloge.frx, ver. 2015.07.20 ali več)
09.07.2015 eRačun Alternativni dodatni opis materiala, zaključek prikaz ddv na 4 decimalke.
Napaka v imeniku za PDF račun....
Kontrole pred izdajo eračuna, Opdrava napake pri kreiranju PDF in PS datoteke.
Izvoz v računovdstvo XML dodan tudi DDV knjiga za 76a člen.....

01.januar 2017

Pri 1.zagonu programa v novem letu 2017 je običajno potrebno 4x potrditi na vprašanja z DA ob zagonu programa.

Novost v verziji programa (01.09.2016), je, da program ob vsakem zagonu preveri sistemski datum in čas v računalniku s točnim (NTP)

Navodilo za spremembo datumskega območja in nastavitev števca na blagajni

 

NAVODILO ZA SPREMEMBO ŠTEVCA IN DATUMSKEGA OBMOČJA

Če je program odprt še od leta 2018 NUJNO izhod iz programa in ponovni štart.
pojavi se sledeče obvestilo:

 

Pozor: slike so za prehod iz leta 2016->2017.

Torej števec nastavite na 1900001 ali 9000001 in datumsko območje od 01.01.2019 do 31.12.2019

 

 

Prenesi program

 

 

Prenesi program

 

 

Prenesi program

 

Program nato predlaga nastavitev števca na 1900001. Nastavitev števca program predlaga samo za gotovinsko blagajno!

Za ostalo: prejeme, račune je potrebno to narediti ročno. Običajno se v letu 2019 še dela dokumente za dec2018!

Prenesi program

 

NUJNO PREVERITE ŠTEVEC. Če se ni samodejno prestavil, ga nastavite ročno!

Prenesi program

 

zavihek servis-Števci dokumentov....

Prenesi program

 

 

Prenesi program

 

 

Prenesi program

 

 

Prenesi program

 

 

bojan Mesec,

21.dec.2018

 

 

 

14. januarja in kakšen dan preje smo opazili, da je bilo kar nekaj napak pri potrjevanju računov.

iz FU-ja je prišel odgovor "ERROR Sistemska napaka".

Program pos.mesec.biz je nekatere račune, kjub tej napaki prikazal, kot potrjene. In ponovna kontrola jih ni ponovno potrdila.

Da se popravi to napako je potrebenn prenos nove verzije blagwin.exe

prenos je tukaj

Nepotrjen račun 14.jan2016

Nepotrjen račun 14.jan2016

14.januar.2015

Napaka na strani FU 14 janaur 2016

13.januar.2016

Navodilo pri potrjevanju računov če ni internetne povezave, ni odgovora FU...

05.januar.2016

Vzorec internega akta DOC

31.dec.2015

NUJNO NAVODILO za 1. Štart programa pos.mesec.biz v letu 2016

 


 

30.dec.2015

Navodilo za prenos nove verzije blagwin.exe . Program samodejno predlaga & nastavi števec za blagajno na 1600001

Navodilo za ročno nastavitev števca na npr 1600001

Navodilo za vpogled v prijavo poslovnega prostora in osnovnih podatkov podjetja

Navodilo za vpis dačne številke prodajalca

Vzorec internerga akta "doc" že vpisani podatki o skrbniku

 


 

Team Viewer 4.01


25.dec.2015

http://www.datoteke.fu.gov.si/dpr/index.html#APP

22.dec.2015

Domov

18.dec.2015

 

Pogosta vprašanja in odgovori na FU

 

Pogosta vprašanja in odgovori na mesec.org

 

 


 

01.dec.2015

 

Uspešno potrdili 1. račun na FU
1.davčni račun

 

23.nov.2015

Vzorec internerga akta "doc" že vpisani podatki o skrbniku

Vzorec internerga akta "pdf" že vpisani podatki o skrbniku

 

16.NOV.2015

 

Prevzem namenskih digitalnih potrdil uradno obvestilo pdf

 

Register nepremičnin

 

Uradni list:

http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ur/u2015060.pdf#!/u2015060-pdf

 

http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/davcne_blagajne_in_vezane_knjige_racunov_vkr/

Tehnične specifikacije

Priprava programa pos.mesec. je tukaj

Za vse pogodbene stranke je nadgradnja programa brezplačna.

Obračunamo samo porabljen čas za testiranje opreme, certifikata, povezave.. cca 1h

 

 

Obveznosti zavezanca:

- Imeti elektronsko napravo in program, ki ustreza zakonu o davčnem potrjevanju računov.
poskrbi Računalništvo Bojan Mesec s.p.

- Imeti dostop do interneta. Vrsta internetnega dostopa ni pomembna mora pa biti stabilna !
Če ni možnosti internetnega priklopa mora pridobiti  potrdilo o nedelovanju interneta iz Agencije za komunikacijska omrežja.

- Pridobitev namenskega digitalnega potrdila za davčne blagajne:
Namenska digitalna potrdila so za zavezance brezplačna. Zahtevek za dodelitev namenskega
digitalnega potrdila vloži zavezanec elektronsko preko portala eDavki (možno od 02.11.2015).

Obrazec je tukaj

na portalu edavki

- Sprejem internega akta:
Internega akta se ne pošilja na FURS.

Vzorec internerga akta "doc" že vpisani podatki o skrbniku

Vzorec internerga akta "pdf" že vpisani podatki o skrbniku

 


- Posredovanje podatkov o poslovnih prostorih davčnemu organu.
Podatke se posreduje s programom pos.mesec.org v zavihku servis OSN.PODATKI FIRME->Podatki poslovneg prostora za potrebe FU
Preje je pa potrebno pridobiti podatke o poslovnem prostoru in jih potem vpisati.

Oznako poslovnega prostora, v katerem zavezanec izdaja račune pri gotovinskem poslovanju,
določi zavezanec sam, pri čemer
-  je ta lahko sestavljena iz številk in črk 0-9, a-z, A-Z,
-  mora biti enaka kot tista, ki je navedena na računih in
-  mora biti enkratna na nivoju zavezanca.
Pri  identifikacijski  oznaki  nepremičnine  se  vpiše  identifikacijska  oznaka  stavbe  oziroma  dela
stavbe,  kjer  se  nahaja  poslovni  prostor,  kot  je  določena  v  registru  nepremičnin.  Oznaka  se
vpiše, če zavezanec izdaja račune v nepremičnem poslovnem prostoru. Identifikacijska oznaka
nepremičnine je sestavljena iz treh delov, in sicer podatka številke katastrske občine, številke
stavbe  in  številke  dela  stavbe,  ki  se  vpisujejo  ločeno.  V  kolikor  zavezancu  niso  znani
identifikacijski podatki  o nepremičnini, le te pridobi na Geodetski upravi Republike Slovenije  -GURS (povezava do spletnih strani GURS http://www.gu.gov.si/)
Za  nepremični  poslovni  prostor  se  v  sporočilu  o  posredovanju  podatkov  vpiše  tudi  naslov  poslovnega
prostora.  Naslov  sestavljajo  ulica  in  hišna  številka,  dodatek  k  hišni  številki,  naselje,  pošta  in  poštna
številka

O

Pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov (tudi zavezanci, ki uporabljajo vezane knjige
računov). V podatkih, ki se pošiljajo na FURS mora biti tudi davčna številka izdajatelja računa, torej prodajalca, natakarja.
Pri nadgranji programa bomo potrebovali šifo obrata npr: gost1, šifro blagajne npr. blag2 in davčne številke zaposlenih, ki izdajajo gotovinske račune!

- Objava obvestila o računu in obveznosti kupca:
Zavezanec mora v poslovnem prostoru na vsaki elektronski napravi za izdajo računov ali drugem
kupcu vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter
obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun.

davčno potrjevanje računov

Oblika A5 za nepremičen poslovni prostor

Oblika A7 za premičen poslovni prostor

- Prilagoditev vsebine računa:
Številka računa mora biti sestavljena iz treh delov in sicer:

a) Oblika: Račun št. 1500001 ne bo več vredu.

po novem mora biti: GOST1-BLAG2-1500001

b) Spodaj pod tekstom npr: Stregla vas je Mojca:
je 32 mesta ZOI koda. (Zaščitna oznaka izdajatelja računa)

c) spodaj EOR koda ( Enkratna identifikacijska oznaka računa)

d) sledi QR koda grafika 2x2 cm

Primer izpis v programu pos blagajne mesec.org

Davčne blagajne 2016

davčne blagajne

 

davčne blagajne

Priprava programa pos.mesec.org za davčne blagajne 2016

je na tej povezavi

 

 

 

.....

B.Mesec, 20.okt.2015

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com