14. januarja in kakšen dan preje smo opazili, da je bilo kar nekaj napak pri potrjevanju računov.

iz FU-ja je prišel odgovor "ERROR Sistemska napaka".

Program pos.mesec.biz je nekatere račune, kjub tej napaki prikazal, kot potrjene. In ponovna kontrola jih ni ponovno potrdila.

Da se popravi to napako je potrebenn prenos nove verzije blagwin.exe

prenos je tukaj

Nepotrjen račun 14.jan2016

Nepotrjen račun 14.jan2016

 

NAVODILO ZA SPREMEMBO ŠTEVCA IN DATUMSKEGA OBMOČJA

Če je program odprt še od leta 2018 NUJNO izhod iz programa in ponovni štart.
pojavi se sledeče obvestilo:

 

Pozor: slike so za prehod iz leta 2016->2017.

Torej števec nastavite na 1900001 ali 9000001 in datumsko območje od 01.01.2019 do 31.12.2019

 

 

Prenesi program

 

 

Prenesi program

 

 

Prenesi program

 

Program nato predlaga nastavitev števca na 1900001. Nastavitev števca program predlaga samo za gotovinsko blagajno!

Za ostalo: prejeme, račune je potrebno to narediti ročno. Običajno se v letu 2019 še dela dokumente za dec2018!

Prenesi program

 

NUJNO PREVERITE ŠTEVEC. Če se ni samodejno prestavil, ga nastavite ročno!

Prenesi program

 

zavihek servis-Števci dokumentov....

Prenesi program

 

 

Prenesi program

 

 

Prenesi program

 

 

Prenesi program

 

 

bojan Mesec,

21.dec.2018

 

 

 

14.januar.2015

Napaka na strani FU 14 janaur 2016

13.januar.2016

Navodilo pri potrjevanju računov če ni internetne povezave, ni odgovora FU...

05.januar.2016

Vzorec internega akta DOC

31.dec.2015

NUJNO NAVODILO za 1. Štart programa pos.mesec.biz v letu 2016

 


 

30.dec.2015

Navodilo za prenos nove verzije blagwin.exe . Program samodejno predlaga & nastavi števec za blagajno na 1600001

Navodilo za ročno nastavitev števca na npr 1600001

Navodilo za vpogled v prijavo poslovnega prostora in osnovnih podatkov podjetja

Navodilo za vpis dačne številke prodajalca

Vzorec internerga akta "doc" že vpisani podatki o skrbniku

 


 

Team Viewer 4.01


25.dec.2015

http://www.datoteke.fu.gov.si/dpr/index.html#APP

22.dec.2015

Domov

18.dec.2015

 

Pogosta vprašanja in odgovori na FU

 

Pogosta vprašanja in odgovori na mesec.org

 

 


 

01.dec.2015

 

Uspešno potrdili 1. račun na FU
1.davčni račun

 

23.nov.2015

Vzorec internerga akta "doc" že vpisani podatki o skrbniku

Vzorec internerga akta "pdf" že vpisani podatki o skrbniku

 

16.NOV.2015

 

Prevzem namenskih digitalnih potrdil uradno obvestilo pdf

 

Register nepremičnin

 

Uradni list:

http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ur/u2015060.pdf#!/u2015060-pdf

 

http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/davcne_blagajne_in_vezane_knjige_racunov_vkr/

Tehnične specifikacije

Priprava programa pos.mesec. je tukaj

Za vse pogodbene stranke je nadgradnja programa brezplačna.

Obračunamo samo porabljen čas za testiranje opreme, certifikata, povezave.. cca 1h

 

 

Obveznosti zavezanca:

- Imeti elektronsko napravo in program, ki ustreza zakonu o davčnem potrjevanju računov.
poskrbi Računalništvo Bojan Mesec s.p.

- Imeti dostop do interneta. Vrsta internetnega dostopa ni pomembna mora pa biti stabilna !
Če ni možnosti internetnega priklopa mora pridobiti  potrdilo o nedelovanju interneta iz Agencije za komunikacijska omrežja.

- Pridobitev namenskega digitalnega potrdila za davčne blagajne:
Namenska digitalna potrdila so za zavezance brezplačna. Zahtevek za dodelitev namenskega
digitalnega potrdila vloži zavezanec elektronsko preko portala eDavki (možno od 02.11.2015).

Obrazec je tukaj

na portalu edavki

- Sprejem internega akta:
Internega akta se ne pošilja na FURS.

Vzorec internerga akta "doc" že vpisani podatki o skrbniku

Vzorec internerga akta "pdf" že vpisani podatki o skrbniku

 


- Posredovanje podatkov o poslovnih prostorih davčnemu organu.
Podatke se posreduje s programom pos.mesec.org v zavihku servis OSN.PODATKI FIRME->Podatki poslovneg prostora za potrebe FU
Preje je pa potrebno pridobiti podatke o poslovnem prostoru in jih potem vpisati.

Oznako poslovnega prostora, v katerem zavezanec izdaja račune pri gotovinskem poslovanju,
določi zavezanec sam, pri čemer
-  je ta lahko sestavljena iz številk in črk 0-9, a-z, A-Z,
-  mora biti enaka kot tista, ki je navedena na računih in
-  mora biti enkratna na nivoju zavezanca.
Pri  identifikacijski  oznaki  nepremičnine  se  vpiše  identifikacijska  oznaka  stavbe  oziroma  dela
stavbe,  kjer  se  nahaja  poslovni  prostor,  kot  je  določena  v  registru  nepremičnin.  Oznaka  se
vpiše, če zavezanec izdaja račune v nepremičnem poslovnem prostoru. Identifikacijska oznaka
nepremičnine je sestavljena iz treh delov, in sicer podatka številke katastrske občine, številke
stavbe  in  številke  dela  stavbe,  ki  se  vpisujejo  ločeno.  V  kolikor  zavezancu  niso  znani
identifikacijski podatki  o nepremičnini, le te pridobi na Geodetski upravi Republike Slovenije  -GURS (povezava do spletnih strani GURS http://www.gu.gov.si/)
Za  nepremični  poslovni  prostor  se  v  sporočilu  o  posredovanju  podatkov  vpiše  tudi  naslov  poslovnega
prostora.  Naslov  sestavljajo  ulica  in  hišna  številka,  dodatek  k  hišni  številki,  naselje,  pošta  in  poštna
številka

O

Pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov (tudi zavezanci, ki uporabljajo vezane knjige
računov). V podatkih, ki se pošiljajo na FURS mora biti tudi davčna številka izdajatelja računa, torej prodajalca, natakarja.
Pri nadgranji programa bomo potrebovali šifo obrata npr: gost1, šifro blagajne npr. blag2 in davčne številke zaposlenih, ki izdajajo gotovinske račune!

- Objava obvestila o računu in obveznosti kupca:
Zavezanec mora v poslovnem prostoru na vsaki elektronski napravi za izdajo računov ali drugem
kupcu vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter
obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun.

davčno potrjevanje računov

Oblika A5 za nepremičen poslovni prostor

Oblika A7 za premičen poslovni prostor

- Prilagoditev vsebine računa:
Številka računa mora biti sestavljena iz treh delov in sicer:

a) Oblika: Račun št. 1500001 ne bo več vredu.

po novem mora biti: GOST1-BLAG2-1500001

b) Spodaj pod tekstom npr: Stregla vas je Mojca:
je 32 mesta ZOI koda. (Zaščitna oznaka izdajatelja računa)

c) spodaj EOR koda ( Enkratna identifikacijska oznaka računa)

d) sledi QR koda grafika 2x2 cm

Primer izpis v programu pos blagajne mesec.org

Davčne blagajne 2016

davčne blagajne

 

davčne blagajne

Priprava programa pos.mesec.org za davčne blagajne 2016

je na tej povezavi

 

 

 

.....

B.Mesec, 20.okt.2015

 

Spoštovani naš partner,
v decembru uvajamo novost BONITETO REDNEGA PLAČNIKA

Kako to gre, preprosto:

- ste naš partner in imate pogodbo o vzdrževanju za neto ceno 30€ ali več € mesečno
- imate že vse račune poravnane ali bodo najkasneje do 28.11.2014?
Če imate 2x DA, bo vaš račun že v decembru znižan za 5,00 € (z DDVjem točno za 6,10 €).
In tako naprej bo redno vsak mesec. Boniteta rednega plačnika.
Za partnerje s pogodbo za več delovnih mest posebna lestvica.

21.nov.2014,
Bojan Mesec
Sandi Jamnik

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com