Letna otvoritev za DOS verzijo programa je opisana tukaj.

 

Postopek letni arhiv se običajno naredi vsako leto. Namen postopka je da se podatki od preteklega leta prenesejo v arhiv in s tem zaščitijo.
V novem letu se pa naredijo otvoritvene knjižbe, ki so običajno enake zalogi preteklega leta. Ni potrebno, da se letna otvoritev naredi 01.januarja ali 1. delovni dan. V tekočem letu lahko knjižimo aktualne dokumente in imamo v bazi podatkov tudi dokumente od lani. Ko pa preverimo, uskladimo podatke za preteklo leto, in ne pričakujemo več nobenih sprememb oz. došlih pračunov, se odločimo za arhiviranje.

Pred pričetkom prenosa v arhiv je obvezna rezervna kopija podatkov!

letniarhiv

1. Izberemo imenik kamor se bodo shranili podatki od lani. V tem primeru sem izbral "root" imenik kjer je inštaliran program in vpisal za poševnico 2008 in izbral Nov Imenik. program je naredil imenik 2008. Lahko ga bi pa tudi naredili s raziskovalcem ....

Običajno pustimo vse opcije označene:
Naredim rezervne podatke
: na delovnem imeniku se naredijo še rezervne tabele tmppromet,tmprodaja ....
Te se pobrišejo ob 1. indeksiranju programa, da ne zasedajo po nepotrebnem prostor.

Naredim otvoritve:mora ostati obvezno označena. V nasprotnem v tekoče leto program ne bo prenesel zalog. Odznačimo samo takrat, če na novo s prejemnim listom vpišemo zaloge!

Prenos kopija šifrantov: pa se v arhiv prenesejo tudi matični podatki. S tem lahko v tekočem letu pobrišemo zapise v ceniku, kupcih, katere več ne uporabljamo.

letniarhiv

 

letniarhiv

 

letniarhiv

 

letniarhiv

 

letniarhiv

 

letniarhiv

 

V primeru, da delamo arhiv prvič pri prehodu iz DOS verzije nas lahko program vpraša tudi za oznako kodne tabele. In izberemo 852 za vse !

 

letniarhiv

 

letniarhiv

 

Po prenosu v arhiv pa program naredi še bližnjico do arhiva. Arhivske podatke lahko izpisujemo, pregledujemo. Ne moremo pa jih spreminjati!

 

letniarhiv

Primer je da naredimo dostop do lanskega leta 2008.

letniarhiv

 

letniarhiv

letniarhiv

letniarhiv

letniarhiv

 

Doarhivskih podatkov dostopamo v zavihku servis

letniarhiv

 

letniarhiv

 

Privzeto v programu je, da se arhivskih podatkov ne da več popravljati.

Vendar je kdaj še potrebno kaj spremeniti, ker smo se mogoče prenaglili s letno otvoritvijo.

Zato je dodana možnost oklepanja arhivskih podatkov.

Desni gumb na miški ko smo na gumbu izbira arhiva nam naredi arhivske podatke zapisljive nazaj.

Preje moramo seveda izbrati arhiv in nato še desni gumb !

Če popravljamo arhivske podatke moramo vedeti, da se otvoritvene knjižbe s tem ne spremenijo.

letniarhiv

letniarhiv

letniarhiv

dec.2016)

Kjer je zaloga vodena po seriji (loti) je potrebno izbrati opcijo po seriji.

Kjer so vodijo zaloge zabojev palet je potrebno preje narediti izpis RVC.. izpis št.19) evidenca zabojev in potem ročno sprožiti program da iz tabele tmp.dbf naredi tmp2 (v dok_fakt) in tmp3 (v prodaja). program je zaboji_otv_iz_tmp.prg.

 

 

Ročna nastavitev poti do arhivskih podatkov:

Primer leto 2005. 1.) naredimo backup 2.)Naredimo imenik na trg2005 3.)v knj.cfg Primer preverimo ali dopi�:emo sledece vrstice za npr vpogled v 2004 in 2005

v knj.cfg sledeče vrstice

DEF:a_P2Cfg = 2,2
a_P2Cfg[1,1] = 'Arhiv 2009'
a_P2Cfg[1,2] = '2009.cfg'
a_P2Cfg[2,1] = 'Arhiv 2010'
a_P2Cfg[2,2] = '2010.cfg'

primer vsebine datoteke 2010.cfg

cZalDAT      = "c:\mesec\arhiv\2010\zaloga"
cPromDAT     = "c:\mesec\arhiv\2010\promet"
cKalkDAT     = "c:\mesec\arhiv\2010\kalkulac"
cPRacunDat   = "c:\mesec\arhiv\2010\pracun"
cDokDAT      = "c:\mesec\arhiv\2010\dok_fakt"
cProdDAT     = "c:\mesec\arhiv\2010\prodaja"
cPoveDAT     = "c:\mesec\arhiv\2010\povezava"
cNar1Dat     = "c:\mesec\arhiv\2010\NAR1"
cNar2Dat     = "c:\mesec\arhiv\2010\NAR2"
cBl1dat      = "c:\mesec\arhiv\2010\blag1"
cBl2dat      = "c:\mesec\arhiv\2010\blag2"
cPladat      = "c:\mesec\arhiv\2010\placila"
cMatDat      = "c:\mesec\arhiv\2010\material"
cCenDat      = "c:\mesec\arhiv\2010\cenik"
cSifrDat     = "c:\mesec\arhiv\2010\sifrant"
cKliDat      = "c:\mesec\arhiv\2010\klienti"
cKlMatDat    = "c:\mesec\arhiv\2010\kli_mat"
cTecajDat    = "c:\mesec\arhiv\2010\tecaji"
cNastDat     = "c:\mesec\arhiv\2010\nastavi"
cTecajDat    = "c:\mesec\arhiv\2010\tecaji"
cGlBlagDat   = "c:\mesec\arhiv\2010\glblag"
cKPlanDat    = "c:\mesec\arhiv\2010\kplan"
cTipiDat     = "c:\mesec\arhiv\2010\tip_knj"
cDavDat      = "c:\mesec\arhiv\2010\davki"
cNormDat     = "c:\mesec\arhiv\2010\normativ"
cStevDat     = "c:\mesec\arhiv\2010\stevci"
cVoziDAT     = "c:\mesec\arhiv\2010\vozila"
cKliOdDat    = "c:\mesec\arhiv\2010\kliodp"
cKlOpisDAT   = "c:\mesec\arhiv\2010\kliodp"
cKliOdDat    = "c:\mesec\arhiv\2010\KlOpis"
cNalogDAT    = "c:\mesec\arhiv\2010\nalogi"
cInvDAT      = "c:\mesec\arhiv\2010\invent"
cmodavtoDAT  = "c:\mesec\arhiv\2010\modavto"
cLogFDat     = "c:\mesec\arhiv\2010\logfile"
cTrosDat     = "c:\mesec\arhiv\2010\trosarina"
cClaniDat    = "c:\mesec\arhiv\2010\clani"
cClaniPDat   = "c:\mesec\arhiv\2010\clanip"
cMatTeze     = "c:\mesec\arhiv\2010\matteze"

 

 

Podatki ki so v posameznih tabelah:

nastavi
Sistemska tabela nastavitve programa. program najprej prebere TXT datoteko knj.cfg potem pa še to
se ne arhivira (program skopira celo tabelo v arhiv)

logfile
Sistemska tabela se vpisuje vse pomembne dogodke pri delu s programom
se arhivira

 

zaloga
Trenutna zaloga blaga se sproti osvežuje ali v uskladitev zalog in cen.
se arhivira

promet
Glavna prometna tabela  kartice blaga. Izpis zalog na poljubni dan se izpisuje iz teh podatkov.
se arhivira

kalkulac
Podatki o cenah pri nabavi blaga nakupna cena, popusti nabavna marže prodajna
se arhivira

pracun
Glava prejemnega lista, otvoritve, prenosa med skladišči
se arhivira

dok_fakt
Glava prodajnega dokumenta dobavnice, računa ....
se arhivira

prodaja
Vrstice prodajnega dokumenta dobavnice, računa ....
se arhivira

povezava
Spravljene povezave med npr dobavnico in računov, predvsem ko je več dobavnic za en račun
se arhivira

NAR1
Naročila blaga glava
se arhivira

NAR2
Vrstice blaga
se arhivira

blag1
Glava blagajne
se arhivira

blag2
Vrstice blagajne
se arhivira

placila
Plačila blagajne 
se arhivira

material
Šifrant blaga
se ne arhivira (program skopira celo tabelo v arhiv)

cenik
Cenik blaga  posamezen material ima lahko več vrst cen in še po datumih !
se ne arhivira (program skopira celo tabelo v arhiv) lahko se posebej arhivira stare cene do datuma !

matteze
Teže materiala oz.pretvorbe trgoviskih šifer v gostinske
se ne arhivira (program skopira celo tabelo v arhiv)

normativ
Povezave med artikli sestavnice normativi
se ne arhivira (program skopira celo tabelo v arhiv)

sifrant
Šifranti združeni v eni tabeli npr poštne številke, skladišča, komercialisti....
se ne arhivira (program skopira celo tabelo v arhiv)

klienti
Kupci in dobavitelji
se ne arhivira (program skopira celo tabelo v arhiv)

kli_mat
Pogoji za kupca ali dobavitelja rabati ….
se ne arhivira (program skopira celo tabelo v arhiv)


Tecaji
Tečajne lista
se ne arhivira (program skopira celo tabelo v arhiv)glblag
Gotovinska vplačila in izplačila
se arhivira


kplan
Kontni plan za povezavo na računovdske programe
se ne arhivira (program skopira celo tabelo v arhiv)

davki
Povezave med tarifami in načini nakupa za obračun DDV ja
se ne arhivira (program skopira celo tabelo v arhiv)

stevci
Trenunte zaporedne številke števci dokumentov in šifrantov
se ne arhivira (program skopira celo tabelo v arhiv) in jo je potrebno ročno nastaviti ob novem letu npr račun leta 2012 se nastavi na npr 1200001
se ne arhivira (program skopira celo tabelo v arhiv)

vozila
Šifrant vozil samo za avtomobilske servise
se ne arhivira (program skopira celo tabelo v arhiv)

modavto
Model vozil samo za avtomobilske servise
se ne arhivira (program skopira celo tabelo v arhiv)

kliodp
Spisek plačil in opomb za kupca
se ne arhivira (program skopira celo tabelo v arhiv)

invent
Inventurni popis zalog. Pri novi inventuri se pobriše in preje naredi rezerva npr inv20120324.dbf
se ne arhivira (program skopira celo tabelo v arhiv)


trosarina
Spisek trošarin z stopnjami npr za proiizvajalce alkoholnih pijač
se ne arhivira (program skopira celo tabelo v arhiv)

clani
Spisek ljudi pri članski evidenci na blagajni
se ne arhivira (program skopira celo tabelo v arhiv)

clanip
Promet po članih pri članski evidenci na blagajni
se ne arhivira (program skopira celo tabelo v arhiv)
Bojan Mesec,15.jan.2010,22.mar.2012

 

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com