Opis postopka za uvoz iz JOC skupine .

Namen inventure je, da se uskladijo dejanske (fizične) zaloge in  materialne kartice / zaloge v programu materialno knjigovodstvo. Do razlik pride zaradi različnih dejavnikov, kot so razne zamenjave oz. napake pri knjiženju artiklov ali drugi neknjiženi dogodki. Za v pomoč pri invenuri vpisujemo dejanske zaloge v POPISNO LISTO. Pri vpisu v POPISNO LISTO se stanje še nič ne spremeni. Stanje v zalogah karticah se spremeni šele pri postopku IZRAČUN INVENTURE. Rezultate inventure pa lahko izpišemo tudi pred vpisom odstopanj v kartice z Izpis predloga inventure Če smo se po vpisu v mat.kartice zmotili pa še vedno lahko inventuro pobrišemo, popravimo popisno listo in ponovimo postopek.

inventura

 

Dejanske zaloge lahko vpišemo najprej na za ta namen pripravljen izpis:

inventura

inventura

 

Potem pri izbiri vpis zalog te zaloge vpišemo prepišemo v tabelo inventura.

Preden začnemo vpisovati zalogo moramo pobrisati prejšnji popis iz prejšnjega leta, meseca, tedna ...

To naredimo z izbiro gumba spodaj "CELOTEN POPIS  Briši"  In podrimo. S tem samo pobrišemo vpisno listo oz. pripomoček .

Lahko pa tudi naredimo popisno listo pri izpisu zalog. Prednost tega načina je v tem, da nam ni treba dodajati artikle v popoisno tabelo, ampak je tabela že pripravljena.

Priprava popisne liste iz izpisa zalog

 

Vpis v popisno iz zalog

 

inventura

 

Zal.inventure pomeni dejansko stanje zaloge v skladišču, trgovini...

inventura

inventura

 

Postopek izračun inventure pa poknjiži v materialne kartice razlike. Tako, da potem postane zaradi teh
inventurnih knjižb (inventura ali poraba ) stanje zalog v programu enako, kot je v skladišču.

inventura

 

Preračun zalog pa potem še pravilno ovrednoti zaloge in vpiše informativno zalog v šifrant blaga!

inventura

 

 

Še povzetek inventure v 6 točkah če se dela ročno po izpusu zalog.

1) izpis zalog izberemo ceno MPC iz cenika in datum
2) preštejemo robo v trg. in vpišemo na ta list pravilno zalogo tam kjer je napačna.
3) INVENTURA->VPIS ZALOG vpišemo pravo zalogo za samo tiste artikle ki so napačni
4) IZRAČUN INVENTURE vse pustimo izberemo NAREDI INVENTURO
5) gremo v PRERAČUN ZALOG
6) IZPIS ZALOG izberemo vrsta cene NAB.C. IN MPC IZ CENIKA
datum npr. 31.12.2010 oblika izpisa "zaloga nab.cena+marza+ddv=mpc"

 

Prikaz inventurnih razlik med inventurami:

 

Stanje pred 1. inventuro:

Inventurne razlike

 

Z inventuro vpišemo prave zaloge:

 

Inventurne razlike

Izračunamo inventuro (stanje zalog se vpiše v kartice in zaloge)

 

Inventurne razlike

Morebitne razlike se vpišejo na Porabo!

Inventurne razlike

 

zaloga so sedajidentične v skladišču in v računalniku !

Inventurne razlike

 

Potem 14 dni prodajamo (blagajniška prodaja in zaključni dneva) in prevzemamo blago (prevzemi blaga)

zaloge so take:

Inventurne razlike

Ponovno naredimo inventuro .....

Naredimo vpis inventure izračun, preračun zalog, kot pri vsaki inventuri.

In nato izpišemo rezultate inventure, kjer  program prikaže razliko med 1 in 2 inventuro.

Inventurne razlike

 

Datum inventure je 01.06, datum prejšnje pa 15.05.

Inventurne razlike

In na izpisu je razvidno, da je v 14 dneh zmankalo 18 dkg kave !

Inventurne razlike

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com