Prva začetna navodila za mesec blagajno

Navodila ob davčni kontroli

ANYDESK

TEAMVIEWER.7.0


 

NAROČANJE HRANE KUHINJSKO NAVODILO    

naročanje hrane na mizo
naročanje hrane na mizo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Zadne posodobitve Windows 10 na računalnikih z Windows 10 Home OS naredijo tudi sledečo težavo:
SKUPNA RABA DATOTEK !

rešitve:

This is another fix that's working for Version 1803 breaking networks. Please try it and report back: 

- shut all computer and network gear down then start again. 
- Try browsing to some of the computers manually, press Windows key + R, type: \\computername, hit Enter 
- Press Windows key + R 
Type: services.msc 
Hit Enter 

1. Start the "Function Discovery Provider Host" and "Function Discovery Resource Publication" services, and then set them to Automatic (Delayed Start). 
2. When you open Explorer Network, enable network discovery when you are prompted. 

If not then start over and set it up again: https://pureinfotech.com/setup-network-file-sha... 

If it still fails go over these troubleshooting steps: https://www.lifewire.com/troubleshooting-window... 

 

restart računalnika.

Mreža mora bti na vseh računalnikih nastavljena na home ali bussiness ne pa public !

če še ne dela:

 

- Disabling NetBIOS over TCP/IP for all adaptor properties
- Turn on Network Discovery from Advanced Sharing Settings>Network discovery
- (This was the first additional tweak) On the W10 Home computer uncheck the box for "Turn on automatic setup of network connected devices"
- Disable the Computer Browser service on all
- Set FDRP (publication) and FDPH (provider) services to "manual"
- (This was the second additional tweak) On the W10 Home computer I set HomeGroup Provider service from "manual" to "automatic"

Now all the computer names are displayed and stable. But, you mention MS is going to get rid of HomeGroup. That's the thing which makes WSD stable in my mixed network environment.

 

 

 

 

20.Junij:

Plačila prejemov, blagajniški račun davčno potrjen vpis drugega plačila, kupca predhodno se ohrani prvoten račun....


Maj:

Glavna blagajna  prenos v GK,

Vpis Inventure preko mBlag z brskalnikom, uvoz v pos.mesec in izračun.

Vpis prejem blaga preko mBlag z brskalnikom, uvoz v pos.mesec

 

25.maj.2018

Povezava programa s TCP/IP pos plačilnim terminalom

20.april.2018

Posodobitev programa na verzijo  2018.04.20 je obvezna.

V verziji programa 2018.04.20 je predviden nov način vpisa kupca oziroma sprememba plačila na že davčno potrjenem računu.

Star način, ki se je sicer uporabljal zelo redko ni najbolj primeren. Nov način zagotavlja boljšo sledljivost sprememb.

 

Navodilo za inštalacijo nove verzije programa je  tukaj

Če pri inđtačaciji pride, do zapletov pa lahko obrnete tudi na nas, da to naredimo skupaj. Bojan SMS na 041 344 765 ali ePošta na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Postopek spremembe že potrjenega računa vpis kupca na račun:

 

1.Prvotni račun

 navodilo drugo placilo kupec

 

2.Storno račun

 navodilo drugo placilo kupec

 

 navodilo drugo placilo kupec

 

navodilo drugo placilo kupec

 

3.Nov račun

navodilo drugo placilo kupec

navodilo drugo placilo kupec

 

 navodilo drugo placilo kupec

 

 navodilo drugo placilo kupec

 

 navodilo drugo placilo kupec

 

01.januar 2019

V novem letu 2019 je običajno, da se nastavi števce blagajne, prejemov, negotovinski računov na: 1900001. ali podobno, kot imate sitem številčenja v preteklih letih.

PRI GOTOVINSKI BLAGAJNJI JE NUJNO DA SE SISTEM ŠTEVILČENJA INTERNIM AKT-om !

Ponastavitev števcev je najlažja, da pred prvim računom v letu 2019 zapustite program in ga ponovno zaženete. Program vas bo sam vodil in običajno samo potrdite 3 vprašanja!

 

POZOR NAVODILO IN SLIKE SO ZA PREHOD 2017->2018 

Navodilo za spremembo datumskega območja in nastavitev števca na blagajni

Ročna nastavitev števcev

2019

Sept-Okt:

Pohitritev postopka zapiranja odprtega blag.računa.
Hitra inventura pri izpius zalog.

Zbirni računi NAR iz blag lahko vse skupaj, ni potrebe posamično za kupca.


Avgust:

2019.08.17: pred uporabo ove verzije: servis->indeksiranje->preveri strukture podatkov.

s tem postopkom se v tabelo blag2  doda stolpec opis C(50). Name ohranjanja prvotnega naziva artikla. Če slučajno med letom  spremenimo naziv artikla, zgodovoina ostane.

v izpisnih formah  (nadomestiti z novimi) ali pa nadomestiti material.naziviif(empty(blag2.opis),material.naziv,blag2.opis)

izpisne oblike so pa blagracun40, blagraczavezanci, racdob

tipka davčno potrdi račune na FU (sedaj dela pravilno tudi v primeru, da se ne gre po prekinitivi interneta ven iz prg. pa nazaj v program). 

 


Maj:

Hitrejši zaključek dneva na blagajni.

Uvoz negot.računov iz mBlag

Povezava članske evidece z SmartPSS vrata....


April:

Izvoz cenika v XLS. Sprememba cen dodajanje v XLS tabelo in uvoz nazaj.

Fitnes : Povezav programa odpiranja vrat (Smartt PPS). Evidenca odpiranja vrat. Odaljen vpogled, alarm s telefonom.


Marec:
- Davčno potrjevanje negotovinskih računov dopoljnejo. Potrjevanje serijsko tudi pre serijskim izpisom.
- Inventura hitra pri izpisu zalog. Korekcija zaloge in vrednosti zalog.

- Dodan izpis negotovinskih računov po vrsti plačila.
- Pohitrtitev kontrole nepotrjenih računov ob štartu programa.

 


 

Februar:
2018.02.18

Hitra inventura v izpisu zalog

Dodatni Filter kaj se davčno potrjuje

nastavi: primer je da se ne potrjeju kar je plačilo KAA

dBlag2016 ;dBlagFilt ;Filter potrjevanje DA NE   ;placila.sredstvo<>'KAA'           


timer za kontrolo potrjenih se lahko nastavi na več, ali manj kot pol ure (1800000 ms)

v nastavitve dodatne blagajne: (primer je za 24h)

CHK_BLAG  ;timerdblag ;TIMER ZA KONTROLO DBLAG ms            ;N; 86400000


Januar:

-Pri kontroli potrditve vstop v program se istočasno tudi sinhronizira z mBlag

- Prenos prejemov mBlag->blagwin istočasno tudi vpis novih dobaviteljev, artiklov....

- Vpis kupca prosto 2.naziv

- Dodan 2. tiskalnik ki je lahko stalni. knj.cfg: 
       _cPrinter2='XeroxWorkCentre3215'

-Uvoz v UPN iz enaročil podaki firme vzame iz nast.programa.

- Obvestilo o nepotrjenem računu in neprenešenem v odaljeno tudi med samo prodajo.
Prenos UPN iz eNaročil.

2018

December:

Izpis virmanov preprečitev da se ne tiska 1 virman 2x . Izpis virmanov na dan....

dodatna kontrola uporabnikov programa, da niso podvojeni ID-ji. Virmanski nalogi dodatna možnost izpisov, uvoz iz enaroči....
Prodaja dodatna kontrola blaga...

 

Oktober

Izboljšana kontrola pri morebitnem dvojniku negotovinske prodaje. Dodani izpisi pri blag.prodaji firma, član, malice. Podpora za rezervacijski sitem malic, prehrane.


Junij:

Plačila prejemov, blagajniški račun davčno potrjen vpis drugega plačila, kupca predhodno se ohrani prvoten račun....


Maj:

Glavna blagajna  prenos v GK, Povezava na POS-Terminal preko TCP/IP

Vpis Inventure preko mBlag z brskalnikom, uvoz v pos.mesec in izračun.

Vpis prejem blaga preko mBlag z brskalnikom, uvoz v pos.mesec

 


April: NUJEN popravek:  Nadgradnja programa na verzijo 2018.04.20


marec: uvoz prejemov iz mBlag (uvoženi prejemi se označijo na status Zaključen in se ne morejo popravljati.) Uvoz popisne liste za inventuro iz mBlag. Sprotni prepis tudi nabavnih  šifer v mBlag. Sinhronizacija blag. računov iz mBlag na blagwin.....

 

29.jan: Odklepanje, zaklepanje dokumentov prejemov, prodaje hitreje, enostavneje.

28.jan: Prenos računov, inkasov v glavno knjigo: knjižbe v dobro konto 7... lahko nastavi na izvor blaga.

v tabelo tabpk se doda stolpec: izvormatosn C(240) in vsebina npr: 1 ;7100;2 ;7200;3 ;7300;4 ;7400;5 ;7500

pomeni da bo: izvor blaga 1 na kontu 7100, izvor 2 na 7200 ....

15.jan, Izvoz prodaja na blagajni v XLS po dnvih, po računih....

 

04. Jan.:

brisanje praznega računa rezervacija od lani

dodana kontrola ni možno vpisati števca blagajne če je ta številka že bila uporabljena

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com