Računalništvo mesec

POS sistemi in spletni razvoj

Izpis za računovodstvo promet ločeno gotovina, negotovina

Zaključek blagajne samo gotovinska plačila
Knjiga izdanih samo računi TRR oz. negotovinski računi.

Deli:

Prehod v novo leto 2022

V programu pos.mesec.biz je predvideno, da vas ob prvem zagonu program v novem letu obvesti, o nastavitvi datumskega območja in števca blagajniških računov. 1. datum lahko

Navodila registracija malic, izpisi

Registracija malic z izbiro osebe Izpis naročenih malic po vrsti malice Izpis naročenih malic po osebah Izpis naročenih malic po dnevih Izpis naročenih malic za

Turistični boni

V verziji programa pos.mesec.biz 2021.07.31 ali več je vgrajena povezava do spletnega servisa “turistični boni”Pomembno:Na računu kjer imamo vrsto plačila TBO turistični bon se ne