Računalništvo mesec

POS sistemi in spletni razvoj

Izpis za računovodstvo promet ločeno gotovina, negotovina

Zaključek blagajne samo gotovinska plačila
Knjiga izdanih samo računi TRR oz. negotovinski računi.

Deli:

Prehod v novo leto 2023

V programu pos.mesec.biz je predvideno, da vas ob prvem zagonu program v novem letu obvesti, o nastavitvi datumskega območja in števca blagajniških računov. 1. datum lahko

Prehod v novo leto 2022

V programu pos.mesec.biz je predvideno, da vas ob prvem zagonu program v novem letu obvesti, o nastavitvi datumskega območja in števca blagajniških računov. 1. datum lahko