Računalništvo mesec

POS sistemi in spletni razvoj

Izdelava API vmesnika za razpis ZPGOPEK (Spirit Slovenija)

V skladu z Zakonom o pomoči gospodarstvu za ublažitev posledic energetske krize (ZPGOPEK) Agencija SPIRIT Slovenija v letu 2023 izvaja razpis Pomoč podjetjem zaradi visokih cen energentov. V okviru tega razpisa je operaterjem in dobaviteljem zadana naloga, da vzpostavijo elektronski sistem za izmenjavo podatkov o porabi energentov, skladno z zahtevami razpisa in tehničnimi navodili.

 

Nudimo vam izdelavo API-ja v skladu s predpisi, ki jih določa Agencija SPIRIT Slovenija. Naša rešitev vključuje strokovno oblikovanje in razvoj API-ja, ki bo ustrezal vsem smernicam ter tehničnim zahtevam agencije. 

 

Poleg tega vam zagotavljamo:

   • Uvoz produkcijskih podatkov v dveh sklopih: prvi sklop zajema obdobje do 31. julija 2023, medtem ko drugi sklop zajema obdobje do 31. januarja 2024. 
   • Gostovanje API-ja na naši infrastrukturi
   • Izvedbo storitve v dogovorjenem roku, do 31. julija 2023, kar vam omogoča hitro implementacijo API-ja ter nemoteno uporabo za izmenjavo podatkov o porabi energentov.

  •  

   

  Za zagotavljanje celovitega pregleda nad vašo porabo energentov, vas prosimo, da nam pripravite datoteke s produkcijskimi podatki. 

   

  Ne pozabite, da morate za vsakega “najemnika” posredovati podatke zraven leta 2023 še vsaj za celotno leto 2021 + v kolikor je dotični “najemnik” uporabil 17. čl. zakona, še za celo leto 2019.

   

   

  Prav tako vas vljudno prosimo, da nam pripravite datoteko s produkcijskimi podatki za obdobje od 1. julija 2023 do 31. decembra 2023. (2. sklop  – do 1.1.2024)

   

  Prenos .xls predloge za pripravo podatkov

   

  Še nekaj napotkov za pripravo podatkov:

   

  • Podatek povprečna cena na enoto mora vsebovati čisto ceno energenta, brez davkov ali drugih dajatev (omrežnin itd…)
  • Podatkov za leto 2022 ne poročate
  • skupnaKolicina  – DOBAVITELJI: Upoštevajo samo vrednosti tistih merilnih mest, ki niso predmet regulacijskih uredb GO, MPO, MSP, … in izpolnjujejo pogoje ZPGOPEK; POSREDNI DOBAVITELJI: Upoštevajo vrednosti VSEH merilnih mest; Upoštevali bomo vrednost zaokroženo na 3 decimalna mesta;
  • povprecnaCenaNaEnoto – Povprečna cena energenta na enoto za želeno matično številko, leto in mesec v EUR/MWh (DOBAVITELJI: Upoštevajo samo vrednosti tistih merilnih mest, ki niso predmet regulacijskih uredb GO, MPO, MSP, … in izpolnjujejo pogoje ZPGOPEK; POSREDNI DOBAVITELJI: Upoštevajo vrednosti VSEH merilnih mest); Upoštevali bomo vrednost zaokroženo na 2 decimalni mesti;

   

  Za ponudbo in več infromacij nam pišite na info@mesec.org ali nas pokličite na 031 273 765

  Deli:

  Vodenje evidenc delovnega časa

  Program omogoča beleženje prihodov in odhodov zaposlenih, odmorov, malic, bolniških in dopustov. Med delovnim časom je tudi mogoče izvesti ponovni prihod. Podpora za branje NFC

  Prehod v novo leto 2023

  V programu pos.mesec.biz je predvideno, da vas ob prvem zagonu program v novem letu obvesti, o nastavitvi datumskega območja in števca blagajniških računov. 1. datum lahko

  Prehod v novo leto 2022

  V programu pos.mesec.biz je predvideno, da vas ob prvem zagonu program v novem letu obvesti, o nastavitvi datumskega območja in števca blagajniških računov. 1. datum lahko