Računalništvo mesec

POS sistemi in spletni razvoj

API vmesnik za pošiljanje transakcijskih SMS in email sporočil

API vmesnik je namenjen razvijalcem CRP, ERP sistemov in sistemov za e-pošiljanje. 

Vmesnik preko POST metode sprejme parameter v obliki JSON objekta, kjer so definirani parametri za pošiljanje PDF računa (ali druge transakcijske priponke).

 

 

Na reciever_email in reciever_phone se pošlje PDF, ki je definiran z file_url. Ključa send_sms_flag in send_email_flag določata kam se pošlje sporočilo. Vsebino sms in email sporočila lahko spreminjamo v email_message.subject, email_message.body in sms_text. Podatke fakture določimo v key-u invoice_details.

 

				
					{
  "reciever_email":"test@gmail.com",
  "reciever_phone":"+386423423",
  "invoice_number":"TRG1-BLAG2-465786",
  "send_sms_flag":"true",
  "send_email_flag":"true",
  "email_message":{
   "subject":"Račun - {company_name} - {document_number} ",
   "body":"Prejeli ste račun {document_number} podjetja {company_name}"
  },
  "sms_text":"Prejeli ste račun {document_number} podjetja {company_name} ",
  "custom_msg_object_key":"invoice_details",
  "file_info":{
   "is_file_upload":false,
   "attachment_file_name":"racun1312.pdf",
   "file_url":"https://mesec.org/eblag2/tmp/SI91861276_MESEC_RA_2200203.pdf"
  },
  "invoice_details":{
   "company_name":"Bojan Mesec s.p.",
   "document_number": "2200042",
   "company_address":"Stara Vrhnika 65a",
   "company_zip":"1360 Vrhnika",
   "company_tax_number":"SI89489342"  
  }
}
				
			

Prilagamo 2 primera programskih klicev API-ja. In sicer v php (cUrl) in v javascript (jQuery).

				
					<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => '[url-endpoint]',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS => array('file'=> new CURLFILE('/path/to/file'),'data' => '{
  "reciever_email":"test@gmail.com",
  "reciever_phone":"+3865435345",
  "invoice_number":"TRG1-BLAG2-č-465786",
  "send_sms_flag":"true",
  "send_email_flag":"true",
  "email_message":{
   "subject":"Račun - {company_name} - {document_number} ",
   "body":"Prejeli ste račun {document_number} podjetja {company_name}"
  },
  "sms_text":"Prejeli ste račun {document_number} podjetja {company_name} ",
  "custom_msg_object_key":"invoice_details",
  "file_info":{
   "is_file_upload":false,
   "attachment_file_name":"racun1312.pdf",
   "file_url":"https://mesec.org/eblag2/tmp/SI91861276_MESEC_RA_2200203.pdf"
  },
  "invoice_details":{
   "company_name":"Bojan Mesec s.p.",
   "document_number": "2200042",
   "company_address":"Stara Vrhnika 65a",
   "company_zip":"1360 Vrhnika",
   "company_tax_number":"SI89489342"  
  }
}'),
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  'x-api-key: [api-ključ]'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

				
			
				
					var form = new FormData();
form.append("file", fileInput.files[0], "file");
form.append("data", "{
  \"reciever_email\":\"test@gmail.com\",
  \"reciever_phone\":\"+386423423\",
  \"invoice_number\":\"TRG1-BLAG2-č-465786\",
  \"send_sms_flag\":\"true\",
  \"send_email_flag\":\"true\",
  \"email_message\":{
   \"subject\":\"Račun - {company_name} - {document_number} \",
   \"body\":\"Prejeli ste račun {document_number} podjetja {company_name}\"
  },
  \"sms_text\":\"Prejeli ste račun {document_number} podjetja {company_name} \",
  \"custom_msg_object_key\":\"invoice_details\",
  \"file_info\":{
   \"is_file_upload\":false,
   \"attachment_file_name\":\"racun1312.pdf\",
   \"file_url\":\"https://mesec.org/eblag2/tmp/SI91861276_MESEC_RA_2200203.pdf"
  },
  \"invoice_details\":{
   \"company_name\":\"Bojan Mesec s.p.\",
   \"document_number\": \"2200042\",
   \"company_address\":\"Stara Vrhnika 65a\",
   \"company_zip\":\"1360 Vrhnika\",
   \"company_tax_number\":\"SI89489342\"  
  }
}");

var settings = {
 "url": "[url-endpoint]",
 "method": "POST",
 "timeout": 0,
 "headers": {
  "x-api-key": "[api-ključ]"
 },
 "processData": false,
 "mimeType": "multipart/form-data",
 "contentType": false,
 "data": form
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
 console.log(response);
});
				
			

Za vse informacije glede testiranja, dostopa in uporabe v komercialne namene se obrnite na 041 344 765 oz. info@mesec.org

Deli:

Vodenje evidenc delovnega časa

Program omogoča beleženje prihodov in odhodov zaposlenih, odmorov, malic, bolniških in dopustov. Med delovnim časom je tudi mogoče izvesti ponovni prihod. Podpora za branje NFC

Prehod v novo leto 2023

V programu pos.mesec.biz je predvideno, da vas ob prvem zagonu program v novem letu obvesti, o nastavitvi datumskega območja in števca blagajniških računov. 1. datum lahko

Prehod v novo leto 2022

V programu pos.mesec.biz je predvideno, da vas ob prvem zagonu program v novem letu obvesti, o nastavitvi datumskega območja in števca blagajniških računov. 1. datum lahko