Aktualno

pos.mesec.biz 2020.10.01

– Prenos inkasov, računov minimax XML– eračun 2.0.– prenos inkasov, računov Vasco novi XML– dodatni analitični pregledi…. Povezava lokalne baze podatkov z oddaljeno bazo podatkov. –

Števci v novem letu

V novem letu 2021 je običajno, da se nastavi števce blagajne, prejemov, negotovinski računov na: 2100001. ali podobno, kot imate sistem številčenja v preteklih letih. PRI

Nadgradnja programa

Obračunamo samo porabljen čas za testiranje opreme, certifikata, povezave.. cca 1h Obveznosti zavezanca: – Imeti elektronsko napravo in program, ki ustreza zakonu o davčnem potrjevanju računov.poskrbi

20.3.2013

Verzija blagajna fakture  2014.03.20 ali več omogoča da se na računu/dobvanici prikaže začetno stanje zabojev pri izdaji blaga.

Verzija blagajna fakture  2014.03.20 ali več omogoča uvoz v prevzem iz ABS kode (2d koda) ki je natisnjena na dokumentu. Možen je uvoz tudi iz CSV datoteke. npr:

special,0,dspItemRounding,double,2.000000
special,0,dspAmountRounding,double,2.000000
special,0,dspCheckAmountTolerance,double,0.200000
document,0,ddType,int,1
document,0,ddNumber,string,”14014-03349-13″
document,0,ddDocumentDate,date,20130815
document,0,ddServiceDate,date,20130815
document,0,ddPaymentDue,date,20130830
document,0,ddAmount,double,727.480000
document,0,ddCurency,int,978
document,0,ddPieces,int,0
document,0,ddInvoiceReferenceType,int,0
document,0,ddItems,int,12
customer,0,dcdName,string,”DOM SV. JOŽEF”
customer,0,dcdStreet,string,”PLEČNIKOVA 29″
customer,0,dcdCity,string,”CELJE”
customer,0,dcdCountry,string,”SLOVENIJA”
customer,0,dcdPostalCode,string,”3000″
customer,0,dcdVATId,string,”SI74106295″
invoicee,0,dcdName,string,”Moje podjetje d.o.o.”
invoicee,0,dcdStreet,string,”Moja cesta 056,”
invoicee,0,dcdCity,string,”LJUBLJANA”
invoicee,0,dcdCountry,string,”SLOVENIJA”
invoicee,0,dcdPostalCode,string,”1000″
invoicee,0,dcdVATId,string,”SI84580461″
invoicee,0,dcdBankAccountType1,int,0
invoicee,0,dcdBankAccount1,string,”SI56 0311 8100 0792 547 SKB”
invoicee,0,dcdBankAccountType2,int,0
invoicee,0,dcdBankAccount2,string,”SI56 0600 0036 6636 049 Banka Celje”
invoicee,0,dcdBankAccountType3,int,0
invoicee,0,dcdBankAccountType4,int,0
invoicee,0,dcdSpecial3,int,0
invoicee,0,dcdSpecial4,int,0
item,0,didEAN,string,”3830017850094″
item,0,didName,string,”BELI BZT”
item,0,didLevel,int,0
item,0,didPrice,double,0.961100
item,0,didAmount,double,330.000000
item,0,didUnit,int,0
item,0,didVAT,double,9.500000
item,0,didDiscount,double,30.000000
item,0,didReferenceDocumentType,int,0
item,1,didEAN,string,”3830017856324″
item,1,didName,string,”POGAČA GERŠAKOVA KORUZA”
item,1,didLevel,int,0
item,1,didPrice,double,2.018400
item,1,didAmount,double,2.000000
item,1,didUnit,int,0
item,1,didVAT,double,9.500000
item,1,didDiscount,double,30.000000
item,1,didReferenceDocumentType,int,0
item,2,didEAN,string,”3830017851398″
item,2,didName,string,”POLBELI HLEB KMEČKI”