DAVČNE BLAGAJNE

SPLETNI RAZVOJ

SPLETNO OGLAŠEVANJE

Novice

pos.mesec.biz 2020.10.01

– Prenos inkasov, računov minimax XML– eračun 2.0.– prenos inkasov, računov Vasco novi XML– dodatni analitični pregledi…. Povezava lokalne baze podatkov z oddaljeno bazo podatkov. – Vsak blagajniški račun se zapiše v lokalno bazo podatkov in tudi v oddaljeno bazo.Najbolj zanesljivo varovanja podatkov. – V primeru okvare računalnika, virusa …. dobite vedno vse podatke povrnjene. – Prav tako se dvojno pišejo tudi vsi ostali podatki, prejemi, zaloge, računi….. – Dostop do podatkov

Več »

Števci v novem letu

V novem letu 2021 je običajno, da se nastavi števce blagajne, prejemov, negotovinski računov na: 2100001. ali podobno, kot imate sistem številčenja v preteklih letih. PRI GOTOVINSKI BLAGAJNJI JE NUJNO DA SE SISTEM ŠTEVILČENJA UJEMA Z INTERNIM AKT-om ! Ponastavitev števcev je najlažja, da pred prvim računom v letu 2021 zapustite program in ga ponovno zaženete. Program vas bo sam vodil in običajno samo potrdite 3 vprašanja! V večini primerov se

Več »

Nadgradnja programa

Obračunamo samo porabljen čas za testiranje opreme, certifikata, povezave.. cca 1h Obveznosti zavezanca: – Imeti elektronsko napravo in program, ki ustreza zakonu o davčnem potrjevanju računov.poskrbi Računalništvo Bojan Mesec s.p. – Imeti dostop do interneta. Vrsta internetnega dostopa ni pomembna mora pa biti stabilna !Če ni možnosti internetnega priklopa mora pridobiti  potrdilo o nedelovanju interneta iz Agencije za komunikacijska omrežja. – Pridobitev namenskega digitalnega potrdila za davčne blagajne:Namenska digitalna potrdila so za zavezance brezplačna.

Več »