Povezava blagajne pos.mesec.biz na eBlag

V primeru okvare računalnika, virusa, zakodiranih podatkov (izsiljevalski zlonamerni programi) dobite vse podatke  povrnjene nazaj!

Zadnji primeri okužbe z izsiljevalskimi virusi so okužili tudi "backup USB diske" in tudi kopije v oblaku "DropBox" !
Ker je bila blagajna povezana v eBlag smo dobili nazaj vse podatke do zadnjega računa!


1. Vsak izdan  blagajniški račun se samodejno prepiše  v eBlag (baza podatkov v oblaku)

2. Varnost: dostop do podatkov v oblaku imajo samo registrirane naprave (telefon, tablica,računlnik).

3. Samodejni prenos vseh šifrantov, cenikov, sestavnic, prejemov, zalog zbirnih računov, računov TRR v eBlag.

4. Vpogled v stanje na blagajni, trenutne izdane račune, promet po različnih kriterjih preko internetne povezave z pametnim telefonom, tablico.....

5. Vključeno samodejna dodatna mobilna blagajna. Tiskanje na mobilni pos tiskalnik ali preko tiskalnika v oblaku....
Promet, zaloge imate samodejno v obstočeji blagajni.

Naročila hrane pijače se tiskajo na obstoječe tiskalnike v kuhinji, baru.

6. Vpogled v  neplačane račune, delovne naloge preko pametnega telefona...

7. Prejemnice blaga se lahko delajo iz pisarne oz. oddaljene naprave in se nato samodejno vpišejo v blagajno na prodajnem mestu...


Za dodatna vprašanja :

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

041 344 765 (Bojan)

031 273 765 (Luka)

 

01.januar 2018

Pri 1.zagonu programa v novem letu 2018 je običajno da se nastavi števce blagajne, prejemov, negotovinski računov na: 1800001. ali podobno kot smo imeli ssitem številčenja v preteklih letih.

Novost v verziji programa (01.09.2016), je, da program ob vsakem zagonu preveri sistemski datum in čas v računalniku s točnim (NTP)

Navodilo za spremembo datumskega območja in nastavitev števca na blagajni

2017

18.dec. Kupec in prodaja vidno področje kam spada v knjigi izdanih računov Domači/EU/Tujina

11.dec. V logfile pišem tudi neuspešne poiskuse vstopa v program. Datum, čas in napačno geslo.
(nov blagwin.exe in preveri strukture, da se čas v logfile piše do sekunde natančno)

06.dec. Blag.račun števec povečuje tudi če zaporedoma izpisujem ekran, tiskalnik....

29.nov. serije alternativne šifre (npr. izbrana kakovos). blag.prodaja brez davka člen izvoz Italija. vpis  serije, rok uporabe, poreklo na blagajni

23.okt. Potrjevanje računov, komunikacija s mBlag z novo komponento msxml2.xmlhttp.6.0
(v.2017.10.31) vklop nazaj stare npr za win XP pa v cfg: _nPxmlVer=1

 

hitreje in če ni povezave ni več obvestil na ekranu ampak samo izklop. hitrejše delovanje.

 

02.okt

Prenos v odaljeno tudi prihodi odhodi iz dela. v mBlag vidni delovni čas Serije samodejna prenosnica če ni dovolj zaloge.

25.sept.

davčno potrjevanje računov:

dodana moznost da se dela racun za tujo osebo npr Vinotoč.

v nastavitve davčnega potrjevanja se doda:dBlag2016 ; cSelTaxNum ; DAVČNA ŠTEVILKA ZAVEZANCA ZA RACUN V TUJEM IMENU  ; C ; 12345678

in pot za potrjevanje obvezno nova ../S2/..

 

10.sept. Prenos članov, obiskov (fitnes, kartice malice) v odaljeno bazo. Prenos prihodi, odhoid iz dela v mBlag in vpogled v prihode odhode, delovni čas obračun na mBlag telefonu....

02-31.08 prenos v mBlag ostali znaki npr "Ş". Dodatne kontrole pri sinhronizaciji. Arhiviranje podatkov v mBlag. mBlag prenos odprtega računa na mizo in dokončanje na blagwin. 
Pri arhiviranju če ne obstajaj tabela se program ne prekine. Dodano Arhivranje cenika do dne.

01.08 Cenik osn.podatki vpis tudi cene brez ddv direktno. Prodaja vpis valute poleg dni zap oomogočen privzeto za vse

31.07 Registracija posl.prostora tudi za firme ki imajo v imenu znak &.

31.07 Prenos kupca iz inetis pošto pravilno vpiše
15.07.
Prikazovalnik za stranke odprava napake, če se pri nabiranju artiklov prikazuje tudi skupni znesek.

Morebitne napake pri potrjevanu računov se ne prikažejo na ekranu ampak v tmpdblagpotrdi.txt.

21.06. Pregled prodaja po dnevih dodana izpisa dan+plačilo osnova ddv in osnova bruto

06.06 eRačuni če ni veznega dok. predlaga sam NARočilnica svpišemo. Kupci preveri vse podatke da so pravi za eračune. na koncu odpre mapo kjer je eračn desni klik pošlji na mail....
program prilagojen za sinhronizacijo SQL->DBF naročila pri mizah, računi iz telefona....

31.05 Nastavitev števca blagajne gumb na 1.zavihku.
24.05 Opdravljena napaki pri letnem arhivu, ni potrebe po pritisku črke D. (substript out of range ... )

22.05 V nastavitve se samodejno vpiše max količina prodaja 99999 in max cena prodaja 9999999
v dBlag2016 se vpiše das e podatki pred pošiljanjem kodirajo. če ne dela se da nazaj dBlag2016/dBlagCode na vrednost N.
Pregled blag. računov možno samo davčno nepotrjene. Podpora v programu da se na win 7,8,10 potrjuje https://
02.05 Vpis verzije programa v dBlag sql tabelo
30.04 Opis sprememb tukaj
09.03 Izračun inventura na 3 decimlake natančno
05.03 Izpis zalog, rvc, poraba za nezavezance ni potreba po "izbbiri ali za ddv nezaveznace upoštevam ceno bruto) je samodejno.
pr4ed izpisom preračun zalog. spodaj kljukica za nezavezance je cena bruto.....
04.03 dodana možnost pritn kuh.navodil na stari način v:2015 na TXT printerje
07.02. Analaize prejemi za davčne nezaveznace sprememba da so prave osnove marže in končni zneski. Zamenjava tudi reporta rvcpodokumentu.FR?
05.02. Dodan test povezave s FU jem s kontrolo certifikata gesla.
11.01 Blag.račun vpis kupca, plačila tudi že v predhodno zaključen račun. ! Spremeba vrste plačila potreben zaključek dneva ponovno če se zaključki delajo po vrsti
plačila.


2016

27.12 Odpravljena napaka pri prenosu računa v odaljeno bazo v primeru da ne obstaja kupec v doaljeni...
02.11 Sinhronizacija prodajnih dokumentov odaljena baza
13.10 Sinhronizacija cenika, artiklov iz odaljene baze
15.09 Sportni prepis prejemov tudi v odaljeno sql bazo.
05.09 Izpis seštevkov po izvoru blaga na prejemnem listu, izpis prejem->skupina+dobavitelj+izvor tudi na POS printer.
29.08 Izpis delovnega časa tudi iz prodaje (ne samo prijava/odjava)
25.08 V podatke (tabelo)glavo računa TRR se vpiše znesek iz izpisa round... v knj.cfg dodati lPProdSumI=.T.
18.08 Preračun cen če ni vpisana metoda je samodejno PO (povprečna metoda)
16.08 Prenos v eblag tudi davčno nepotrjeni računi, kasneje ko se davčno potrdijo se popravijo na eblag
16.08 izpis dnevnika dela prodajalcev iz časov v izdanih računov za davčno kontrolo
03.08 Ročni izklop potrjevanja v hitrih nastavitvah (trenutno počasen&nezanesljiv internet )
28.07 Pregl blag.računov desni klik na izpisu izbor 6 preveri ponovno seštevke ddv. stopnjo ....
25.07 Izvor IR XML Vasco predelani DDV-ji
22.07 Izpis povezav npr. po karerih dobavnicah je bil narejen račun... poseben dodatni izpis ne na računu...
19.07 Uvoz blag.računov iz mobilnih eBlag samodejno
01.07 Sinhronizacija cenikov, kupcev, sifrantov s eBlag mesec. Uvoz blag.računov iz mobilnih eBlag
13.06 Opozorilo pri napačnem sistemskem daumu/času v programu v zagonu programa in vsak 10 blagajniški račun.
10.06 Opozorilo pri večkratnem odprtem progrmu blagwin.
09.06 Sproni prepis računov tudi v SQL odaljeno bazo, backup, eblagajne..... blagwin.exe in nast_sql_pren
26.05 X na blagajni upošteva dan od 6:00 do +dan 05:59
24.05 Ekran blag.prodaja prilagojen za abline računalnike z win 10 (1280*800)
22.05 Uvoz blag.računovm iz eBlag
13.05 Napaka količina več kot 1 zad.postavka in shrani na mizo... s
12.05 Online prepis cenika, spl.šif, kupcev v odaljeno SQL bazo za eBlag
09.04 Samodejna sinhronizacija cenikov,kupcev...spl.šif z eBlag na mysql bazi
01.04 Pravica B03 ali B04 ali B11 za prikaz zneskov pri izbiri računa za storno...
31.03 Izračun inventure dodana cena S serija, oz. dobavnico z razlikami naredi po povprečni nabavni eni za vsako serijo posebej.
24.03 Prikazovalnik za strnake vgrajen debug txt
22.03 Odprava napake zbrini račun lastna poraba, skupni rabat in kasnejši vpis kupca
15.03 Odprava napake vpis rabata vse post. dovolim tudi ceno 0 ....
09.02 Člani kartice, piskanje pri napačnih karticah.
Povezava na MS SQL zaloge, cene, naročila, dobavnice....
19.01 eRačuni dodane kontrole prazen datum, em ...
19.01 Prenos zaključka v got.blagajno tudi polog gotovine.
05.01 Kontrola če javi FU sistemsko napako
02.01 Kontrola poslanih računov dblag v zaključku vidno na zaključku


2015:
11.12 dBlag2016 vgrajene vse kontrole ...
1.6 teksti na eračunu privzeto, kontaktni podatki podjetja pravilni
16.11. 
16.11.dBlag2016 potrebna večja nadgradnja programa navodila.
14.11 dodani zaključki zakljuc3,in zakljuc2 za racunovodstvo brez prodajalcev...
14.11 knjiga prejetih racunov na POS
14.11 filter da se ne piše vse v logfile
09.11. Pregled blag.računov od do kočine in dodan report za kli+član+račun+material
24.10. Vpis v popisno listo inventura iz izpisa cenika, popisne liste...
23.10. Odpravana napake pri Blag.prodaja lahko prebere postavke iz predračuna, dobavnice, računa.
Vključeno davčna blagajna poslovni prostor urejanje oddajanje. davčne številke zaposlenih....
07.09. Blag.prodaja lahko prebere postavke iz predračuna, dobavnice, računa.... (na tipki popusti vsi desni klik)
29.07. Knjiženje gl.blagajne dodane kontrole na +/- tip knjižbe in znesek knjižbe
20.07. izpis zalog doana blika 13 nabava poraba brez začetnega in brez zaloge.
(report: nabavaporababrezzaloge.frx, ver. 2015.07.20 ali več)
09.07.2015 eRačun Alternativni dodatni opis materiala, zaključek prikaz ddv na 4 decimalke.
Napaka v imeniku za PDF račun....
Kontrole pred izdajo eračuna, Opdrava napake pri kreiranju PDF in PS datoteke.
Izvoz v računovdstvo XML dodan tudi DDV knjiga za 76a člen.....

2018

Oktober

Izboljšana kontrola pri morebitnem dvojniku negotovinske prodaje. Dodani izpisi pri blag.prodaji firma, član, malice. Podpora za rezervacijski sitem malic, prehrane.


Junij:

Plačila prejemov, blagajniški račun davčno potrjen vpis drugega plačila, kupca predhodno se ohrani prvoten račun....


Maj:

Glavna blagajna  prenos v GK, Povezava na POS-Terminal preko TCP/IP

Vpis Inventure preko mBlag z brskalnikom, uvoz v pos.mesec in izračun.

Vpis prejem blaga preko mBlag z brskalnikom, uvoz v pos.mesec

 


April: NUJEN popravek:  Nadgradnja programa na verzijo 2018.04.20


marec: uvoz prejemov iz mBlag (uvoženi prejemi se označijo na status Zaključen in se ne morejo popravljati.) Uvoz popisne liste za inventuro iz mBlag. Sprotni prepis tudi nabavnih  šifer v mBlag. Sinhronizacija blag. računov iz mBlag na blagwin.....

 

29.jan: Odklepanje, zaklepanje dokumentov prejemov, prodaje hitreje, enostavneje.

28.jan: Prenos računov, inkasov v glavno knjigo: knjižbe v dobro konto 7... lahko nastavi na izvor blaga.

v tabelo tabpk se doda stolpec: izvormatosn C(240) in vsebina npr: 1 ;7100;2 ;7200;3 ;7300;4 ;7400;5 ;7500

pomeni da bo: izvor blaga 1 na kontu 7100, izvor 2 na 7200 ....

15.jan, Izvoz prodaja na blagajni v XLS po dnvih, po računih....

 

04. Jan.:

brisanje praznega računa rezervacija od lani

dodana kontrola ni možno vpisati števca blagajne če je ta številka že bila uporabljena

 

 

14. januarja in kakšen dan preje smo opazili, da je bilo kar nekaj napak pri potrjevanju računov.

iz FU-ja je prišel odgovor "ERROR Sistemska napaka".

Program pos.mesec.biz je nekatere račune, kjub tej napaki prikazal, kot potrjene. In ponovna kontrola jih ni ponovno potrdila.

Da se popravi to napako je potrebenn prenos nove verzije blagwin.exe

prenos je tukaj

Nepotrjen račun 14.jan2016

Nepotrjen račun 14.jan2016

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com